Αυτές είναι οι αποφάσεις της κοινότητας Μυτιλήνης στην πρώτη συνεδρίαση της


Συνεδρίασε  με πλήρη απαρτία, την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, στα γραφεία της Κοινότητας, Ασκληπιού 34, Χρυσομαλλούσα, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης και έλαβε αποφάσεις, γνωμοδοτώντας και εισηγούμενο για  διάφορα θέματα σύμφωνα με την  Ημερήσια Διάταξη.

Στην αρχή της Συνεδρίασης, αποφασίστηκε η αναβολή του πρώτου θέματος , που ήταν το Μεταναστευτικό – προσφυγικό στη πόλη της Μυτιλήνης, λόγω νεότερων εξελίξεων για τις οποίες δεν είχαν ακόμα πληροφόρηση τα μέλη του Δ/Σ της Κοινότητας.

Αμέσως μετά επισημάνθηκε και συμφωνήθηκε η ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοινοτήτων, καθώς και να γίνει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης κ. Στ. Κύτελη, στον οποίο θα τεθούν αιτήματα και προτάσεις, σχετικά με την λειτουργία του οργάνου.
Αφού ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Πίτσιος  πρότεινε –σύμφωνα με το νόμο-αναπληρωτή του, τον κ. Αλέκο Κουζινόγλου σε περίπτωση κωλύματος του, ακολούθησε συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και λήφθηκαν αποφάσεις, πλην τριών που έλαβαν αναβολή.

Αναλυτικότερα:

Σχετικά με το 2ο θέμα  και την όχληση των κατοίκων της πόλης , εξ αιτίας παραβατικών συμπεριφορών ορισμένων ΡΟΜΑ, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να υπάρξει  επικοινωνία και συνεργασία με το Δήμο Μυτιλήνης και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες με σκοπό την συζήτηση και εξεύρεση λύσεων επί των προβλημάτων που δημιουργούνται στην πόλη.

Το Δ/Σ της Κοινότητας Μυτιλήνης εισηγείται επίσης την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Τσαμάκια, Κιόσκι και Άγαλμα Ελευθερίας,  κατόπιν πρότασης του  συμβούλου κ. Β. Χατζημανώλη.

Ομόφωνα  ενέκρινε επίσης την εισήγηση του Προέδρου  κ. Πίτσιου, προς το Δήμο Μυτιλήνης να προβεί σε ενέργειες για την διάσωση του Αρχοντικού Κατσάνη.

Αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης ασθενοφόρου και πυροσβεστικού οχήματος, στην περιοχή πίσω από τον Ι.Ν. Μητρόπολης Μυτιλήνης, κατόπιν εισήγησης της συμβούλου κας  Μυρσίνης Αδαλή, το Δ/Σ της Κοινότητας ομόφωνα αποφάσισε : Να λάβει ενημέρωση-έγγραφη γνωμάτευση από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης καθώς και  έγγραφες διαβεβαιώσεις  από Μητρόπολη, Πυροσβεστική & ΕΚΑΒ  ότι μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, με χρήση κλειδιών και ηλεκτρονικού αισθητήρα, οποιαδήποτε ώρα.

Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την ονοματοδοσία-ονοματοθεσία Δημοτικής Οδού στη Μυτιλήνη σε ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ, σύμφωνα με αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου. Έκανε επίσης δεκτή ομόφωνα  την επιστολή-παρέμβαση της  κας  Νάσιας Διακορώνα – Αβαγιανού, με παρατηρήσεις σχετικά με εργασίες αναβάθμισης του πάρκου Αγίας Ειρήνης και την διαβίβασή της επιστολής στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σχετικά με αίτημα της κατοίκου κας Καλλιόπης Αδαλή, για τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης  στην οδό Δαιδάλου στην Λαγκάδα, το Συμβούλιο γνωμοδότησε για την διενέργεια  αυτοψίας του χώρου από τρία μέλη του. Η Δημοτική Κοινότητα θα εισηγηθεί προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες την πρότασή της.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν δεκτά τα αιτήματα των δημοτών, για μετακινήσεις – χωροθετήσεις κάδων απορριμμάτων: α) Ειρήνης Ζαχαρή, από την οδό Αγίων Πατέρων, συνοικία Άνω Χάλικα, β) Δημητρίου Κασάρα, από την οδό Ηλία Βενέζη & Κλεοβουλίνης, συνοικία Καλλιθέα και τη διενέργεια αυτοψίας με υπάλληλο του Δήμου στον τομέα καθαριότητας.

Με ομόφωνες  αποφάσεις  αναβλήθηκε η συζήτηση επί των θεμάτων:

Θέμα 3. Για  τοποθέτηση πρόσθετων πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ., για την ενίσχυση εφαρμογής της νομιμότητας στην οδό Ερμού

Θέμα 7. Ενημέρωση για το προσωρινό σφράγισμα των παιδικών χαρών σε όλη την πόλη της Μυτιλήνης. Παρέμβαση για την επιτάχυνση των διαδικασιών πιστοποίησης, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν άμεσα και με ασφάλεια

Θέμα 10.  Για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στην επιχείρηση εστιατόριο – πιτσαρία της εταιρείας “Δ. Γαρουφαλιά – C. Milan Ο.Ε.”, με αριθμό γνωστοποίησης 1016694/2-8-2017 (ver.1).