Οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει την αίτηση για το κτηματολόγιο- Η απάντηση των μηχανικών στους δικηγόρους


Ανακοίνωση-απάντηση από Π. Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

Σε συνέχεια της παρέμβασης του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, ενημερώνουμε τους πολίτες του Νομού Λέσβου, ότι η δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο, γίνεται με υπογραφή του πολίτη, ενώ στην περίπτωση απουσίας αυτού, ζητείται από τον Φορέα υλοποίησης του Κτηματολογίου πληρεξούσιο.

Επομένως οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει την αίτηση ως αντίκλητος, έχοντας φυσικά και τα αναλογούντα έγγραφα.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Φορέα υλοποίησης σε χώρους που στεγάζεται ή φιλοξενείται ο παραπάνω φορέας ή μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TAXIS.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όταν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας είναι:

Τοπογραφικό διάγραμμα ή εντοπισμός θέσης του ακινήτου.
Τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής.
Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη.
Αποδεικτικό ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.
Αίτηση Δ1.

Τα παραπάνω ισχύουν όσον αφορά το λειτουργούν κτηματολόγιο και για τις περιοχές των Δ.Ε. Μανταμάδου, Θερμής, Καλλονής, Πέτρας, Μήθυμνας, Ερεσού, Αντίσσης, Πλωμαρίου, Αγιάσου και Πολιχνίτου, καθώς και της Τοπικής Κοινότητας Σκοπέλου, Κεραμειών, Ασωμάτου, Μυχούς, Ιππείου, Συκούντας, Λάμπου Μύλων.

Για την περίπτωση των διορθώσεων που ανήκουν οι Δ.Ε. Μυτιλήνης και Γέρας, καθώς και για τις περιπτώσεις που δεν εμφανίζονται στον επαναπροσδιορισμό σύμφωνα με το ΦΕΚ Α.Α. Π 86/2015, απαιτείται συνεργασία Μηχανικών και Δικηγόρων, αφού είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο.

Για τους παραπάνω λόγους θα ήταν φρόνιμο ο Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλήνης να απευθύνει την επιστολή του σε συγκεκριμένες «εταιρείες παραγωγής κτηματολογικών δηλώσεων» και να μη βάλλει εναντίον άλλων επαγγελματικών ομάδων που αποσκοπούν στη βελτίωση των παροχών προς του πολίτες.

            Για το Π. Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

            ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ