Αυτοί είναι οι τρεις εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης


Τους τρεις εντεταλμένους συμβούλους για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης όρισε με απόφαση του ο Δήμαρχος Στρατής Κύτελης.

Ο Ιωάννης Άνεμος αναλαμβάνει εντεταλμένος σύμβουλος της Αγιάσου.

Ο Συμεών Χαραλάμπους αναλαμβάνει την Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα και ο Δημήτρης Βαρβαγιάννης αναλαμβάνει την Δ.Ε. Πλωμαρίου.

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα

Επίσης υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, ενώ θα έχουν και συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.