Έργα για 30 ημέρες στην οδό Καμάρες στη Μυτιλήνη


στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης»

Σας πληροφορούμε ότι  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 839/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με (ΑΔΑ: 670ΠΩΛΦ-Ο9Υ),  την Τετάρτη 25/9/2019 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Καμάρες (μεταξύ των οδών Θεοκρίτου και Μίνωος).  Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.