20.. εργάσιμες ημέρες γεμάτες δουλειά για την Αντιπεριφερειάρχη Αναστασία Αντωνέλη


Απολογισμός ενεργειών στους τομείς οικονομικών και διοίκησης, από την νέα Περιφερειακή αρχή, για το διάστημα των είκοσι εργάσιμων ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η νέα Περιφερειακή αρχή υπό την εποπτεία του νέου Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη,  σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στις Διευθύνσεις οικονομικών και διοίκησης προέβη σε μια σειρά δράσεων και ενεργειών για την αντιμετώπιση άμεσων και χρόνιων αναγκών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την καλύτερη λειτουργία των θεσμικών της οργάνων.

Πιο συγκεκριμένα:

Α)Το ξεκίνημα των εργασιών της νέας Περιφερειακής αρχής έγινε την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου. Βρεθήκαμε   αντιμέτωποι με την κατεπείγουσα επίλυση του προβλήματος της επιτακτικής ανάγκης μεταφοράς τουλάχιστον 1686 ωφελουμένων μαθητών- μεταφερομένων με δημόσια σύμβαση- στα σχολεία τους, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου- Λήμνου, η οποία μεταφορά έπρεπε οπωσδήποτε να ξεκινήσει 11 Σεπτεμβρίου! Υπό το συντονισμό του Περιφερειάρχη και  την άψογη συνεργασία όλων- αιρετών και εργαζομένων-, πραγματοποιήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες ενέργειες με ταχύτατους ρυθμούς χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην μεταφορά της πλειονότητας των μαθητών αυτών: Δόθηκε παράταση στα υφιστάμενα δρομολόγια έως 30/6/2020, ενώ συγχρόνως προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός, ως εκ του Νόμου είχαμε υποχρέωση, που εξασφαλίζει την μεταφορά τους έως τη λήξη του Σχολικού έτους.  Ταυτόχρονα μεριμνούμε για την άμεση κάλυψη των νέων αναγκών δια μέσου διαδικασιών διαπραγμάτευσης  

Β)Με τις κατάλληλες ενέργειες και εγκρίσεις - από τα αρμόδια όργανα- επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι έχοντες έννομο συμφέρον πολίτες και φορε΄πις, μπορούν να έχουν πρόσβαση   στα απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Π. Σ, στα πλαίσια   της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της δημοκρατικής λειτουργίας των Οργάνων.

Γ) Εξασφαλίστηκε εκ μέρους της Περιφέρειας (από τα αρμόδια όργανα) η επιχορήγηση 19.936 ευρώ για την  συνδιοργάνωση των 31ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, στην Λέσβο. Επίσης εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της συνδιοργάνωσης του 5ου Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Ανδρών «Θεόδωρος Τριπολίτης» από  27- 29/9/2019 στην Χίο.

Δ) Πάρθηκε η πρωτοβουλία και δρομολογήθηκαν οι εκ του Νόμου απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει ο έως τώρα αναχρονιστικός και αντιπεριβαντολλογικός τρόπος αποστολής των εισηγήσεων- εκτυπωμένες σε χαρτί- στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την προμήθεια-αγορά τάμπλετ, των οποίων η χρήση θα παραχωρηθεί στα ανωτέρω μέλη, προκειμένου ψηφιακά να λαμβάνουν τις εισηγήσεις και να μπεί ένα τέλος στην κατασπατάληση πόρων για την αγορά χαρτιού και την αλόγιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ε) Δρομολογήθηκε η εξεύρεση πίστωσης προκειμένου να επιταχυνθούν οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες ενέργειες για την σύνταξη μελέτης επισκευής- διαμόρφωσης  του Αρχοντικού Γεωργιάδη, με σκοπό να λειτουργήσει ως Κέντρο Πολιτισμού από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ζ) Ικανοποιήθηκε το χρόνιο αίτημα της αντικατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Διοίκησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δρομολογήθηκε η προμήθεια τους.  
           
Η) Σε διοικητικό επίπεδο και στα πλαίσια των δεσμεύσεων της νέας Περιφερειακής Αρχής για αποκέντρωση των υπηρεσιών προκειμένου να επιταχυνθεί το έργο της Περιφέρειας προς όφελος των κατοίκων του Β. Αιγαίου, ορίστηκαν  ανά Περιφερειακή Ενότητα Γραμματείς της Οικονομικής Επιτροπής, υπό το συντονισμό της Γραμματείας της έδρας καθώς επίσης και αναπληρωματικά μέλη. Ενέργειες αυτονόητες -αλλά παρ’ όλα αυτά μη υπάρχουσες- με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις την καθυστέρηση της έκδοσης των αποφάσεων και κατ’ επέκταση την ταλαιπωρία των πολιτών.  Στα αυτονόητα επίσης και ο ορισμός αναπληρωματικού ταμία- δεν υπήρχε έως τώρα- με αποτέλεσμα τη συντόμευση του χρόνου εκταμίευσης των δαπανών, προς όφελος όλων.
           
Η νέα Περιφερειακή Αρχή για το διάστημα των είκοσι εργάσιμων ημερών, λογοδοτεί στους πολίτες λέγοντας με κάθε ειλικρίνεια ότι:  δεν πραγματοποίησε άθλους στον τομέα των οικονομικών- διοίκησης. Πήρε όμως πρωτοβουλίες και δούλεψε άψογα με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για μικρά και φαινομενικά ασήμαντα ζητήματα, τα οποία είχαν και θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην λειτουργία των υπηρεσιών της, , ενώ συγχρόνως έδωσε άμεσες λύσεις στα ζητήματα- προβλήματα που προέκυψαν, υπηρετώντας το καθήκον της, προς όφελος όλων.

Η Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης
Αναστασία Αντωνέλη