Ξεκινά το έργο «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης»- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 15 ημέρες


Την Δευτέρα 9/9/2019 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Λέοντος Σοφού

Σας πληροφορούμε ότι  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 839/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με (ΑΔΑ: 670ΠΩΛΦ-Ο9Υ),  τη Δευτέρα 9/9/2019 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Λέοντος Σοφού (μεταξύ των οδών Πανσεληνά Αγιορείτου και Γερμανού Καραβαγγέλη).  Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών: Αχιλλείου - Παν. Αγιορείτου - Ηρακλείας - Λεσβώνακτος και Γερμανού Καραβαγγέλη.