Στην τελική ευθεία η Πύλη Schengen στο Πλωμάρι


Χαρακτηρισμός λιμένα Πλωμαρίου ως Πύλη Schengen.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι τη Δευτέρα 26-08-2019 ολοκλήρωσε και απέστειλε επικαιροποιημένη την πρότασή του για το υπό ανέγερση κτίριο της Πύλης Schengen στον λιμένα Πλωμαρίου.

Συγκεκριμένα, μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 10-05-2019 από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιους φορείς δόθηκαν σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις προκειμένου οι αλλαγές που αυστηροποιούν το πλαίσιο εισόδου-εξόδου στην χώρα με έναρξη εφαρμογής το 2021, να ενσωματωθούν στο υπό ανέγερση κτίριο. 

Η πρόταση εσωτερικής διαρρύθμισης ολοκληρώθηκε και στάλθηκε τόσο στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας/Τμήμα Ελέγχου Συνόρων, όσο και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων/Τμήμα Κτιριακών Υποδομών για έλεγχο και σχετική γνωμοδότηση. Αντίστοιχη πρόταση τροποποίησης της διαρρύθμισης υποβλήθηκε και για το κτίριο Μυτιλήνης, το οποίο επίσης υστερεί και δεν καλύπτει τις νέες αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου.

Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου υπάρχει διαθέσιμο το σύνολο του ποσού που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου στο Πλωμάρι.

Πιστεύουμε ότι η μέχρι τώρα πορεία και η αναγκαιότητα του έργου θα εκτιμηθούν από τις σημερινές ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων, οι οποίες θα συνδράμουν αποφασιστικά για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ίδρυση και λειτουργία της Πύλης Schengen στον λιμένα Πλωμαρίου