Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ευριπίδου στη Μυτιλήνη


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 20/2019 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από 29-08-2019 έως και 05-09-219 και κατά τις ώρες από 07.30 έως 15.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ευριπίδου στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από τη συμβολή της με την οδό Αισχύλου, έως και τη συμβολή της με την οδό Βερναδάκη, για λόγους ασφαλείας, εξ’ αιτίας εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης κτηρίου από συνεργείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Λόγω της προαναφερόμενης διακοπής της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.