ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πορτοκαλί η Λέσβος για κίνδυνο πυρκαγιάς-Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση


Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών θα είναι πολύ υψηλός (κατηγορία 4) για αύριο Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται τα μέλη των αγροτικών, κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών συλλόγων καθώς και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:  ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες  (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης) καθώς και χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, παρακαλούνται οι πολίτες να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.


Απαγόρευση της κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση , δάση και
ευπαθείς περιοχές της Νήσου Λέσβου.

 ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

«Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών αντιπυρικής περιόδου έτους 2019.»

Αποφασίζουμε

 Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων και την παραμονή των
εκδρομέων σε όλα τα περιαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της
Νήσου Λέσβου από 25η Ιουνίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2019.

 Οι παραβάτες του μέτρου αυτού θα διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 458
του Ποινικού Κώδικα.

 Εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτής κατόπιν αδείας, που θα εκδίδεται
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, οι κατά τόπους
αγροκτηνοτρόφοι, οι διαμένοντες στις περιοχές αυτές και το προσωπικό
εργοταξίων εργοληπτικών εταιρειών που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν
αδείας των αρμοδίων Υπηρεσιών.

 Την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θα παρακολουθούν οι
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες,
ο Στρατός, οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι
Θυροφύλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων και γενικά όλοι οι Φορείς που
συμμετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία για την πρόληψη των
δασοπυρκαγιών.

 Ο Δήμος Λέσβου να ανακοινώσει το περιεχόμενο της απόφασης στις
Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικά Διαμερίσματα αρμοδιότητάς του.

 Κατ’ εξαίρεση, λόγω της έναρξης της Κυνηγητικής περιόδου 20 Αυγούστου,
στις δασικές περιοχές που συμπίπτει να είναι εντός των ζωνών διάβασης,
επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους κυνηγούς που διαθέτουν ανανεωμένη άδεια
θήρας για την περίοδο 2019-20.

Επισημαίνουμε την επισταμένη φύλαξη του Δάσους από την πλευρά των
κυνηγών και τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες κυρίως με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ