Στα «κάγκελα» οι πρόεδροι των κοινοτήτων- Έκτακτη συνεδρίαση του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου


Παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση που εξελίσσεται για το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης σχετικά με τις αλλαγές στον Κλεισθένη έκανε το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου

Το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου, θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 4 Αυγούστου  στις 8 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής, έκτακτη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών στις αρμοδιότητες Προέδρων και Κοινοτικών Συμβουλίων. 

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου στη διαβούλευση η οποία θα κατατεθεί και σε μορφή υπομνήματος:

«Η επικειμένη αλλαγή του Κλεισθένη με σκοπό την άρση των δυσλειτουργιών που προέκυψαν από την εφαρμογή του συστήματος απλής αναλογικής, περιλαμβάνει την αλλαγή της αρμοδιότητας των Κοινοτικών Συμβουλίων, ως προς την διάθεση του ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για τις επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σε «γνωμοδοτική» αντί «αποφασιστική».

Η πολιτική διάσταση του θέματος μπορεί να συζητηθεί με διάφορα επιχειρήματα και σχόλια εκατέρωθεν. Προς το παρόν όμως παρέλκει, επειδή επίκειται η νομική έκφραση της μεταβολής αυτής.

Για τον λόγο αυτόν, θέλουμε να επισημάνουμε την Συνταγματική διάσταση του θέματος:
Άρθρο 105 παρ. 5

« Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.»

Τα σημεία που επισημαίνουμε δηλώνουν ότι

1. Το Κράτος οφείλει και με δημοσιονομικά μέτρα να εξασφαλίζει την αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

2. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων συνεπάγεται την μεταφορά αντίστοιχων πόρων.

1. Τα Κοινοτικά Συμβούλια, έχοντας εκλεγεί απ ευθείας από τους εκλογείς έχουν πρωτογενή πολιτική ισχύ στα χέρια τους και δεν αποτελούν παράρτημα ή επιτροπές των Δήμων. Επομένως, η Συνταγματική επιταγή ισχύει ακέραιη και γι αυτό τον βαθμό όπως είναι καταγεγραμμένη στο 102 παρ 5 του Συντάγματος.

2. Οι αρμοδιότητές τους, δηλαδή τα θέματα με τα οποία ασχολούνται, είναι σαφώς καταγεγραμμένα στον πηγαίο νόμο και δεν παραχωρούνται από τους Δήμους ή τις Περιφέρειες. Αυτό, πέραν της περαιτέρω κατοχύρωσης της αυτοτέλειάς τους, σημαίνει ότι οι αποφάσεις τους δεν έχουν εισηγητική φύση προς μία ανώτερη αρχή η οποία τους ίδρυσε και από την οποία συνακόλουθα εξαρτώνται, αλλά εκτελεστική ευθύνη των αποφάσεών τους, αρκεί αυτές να ελήφθησαν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που όρισε ο ιδρυτικός τους νόμος. Τούτων δοθέντων, η Συνταγματική πρόβλεψη για μεταφορά (που σημαίνει πίστωση και διάθεση) αντίστοιχων πόρων βρίσκει πεδίο εφαρμογής και στην δράση των Κοινοτικών Συμβουλίων.

Βεβαίως, αν κάποιος για πολιτικούς λόγους, δεν θεωρεί σκόπιμη την ύπαρξη Κοινοτικών Συμβουλίων, δεν έχει παρά να τα καταργήσει. Ευθέως.

Δεν υπάρχει ουδείς λόγος να διατηρείται ένας θεσμός, όταν οι συνεδριάσεις του λίγο διαφέρουν από τις φιλικές συζητήσεις στα γνωστά γραφικά καφενεία ανά την Επικράτεια. Η Δημοκρατία δεν χρειάζεται προσχηματικούς θεσμούς για να δικαιώσει την ύπαρξή της».