Στην 98 ΑΔΤΕ ο ιερέας Δεληγιάννης Θεόδωρος- Στην 96 ΑΔΤΕ ο ιερέας Κόμβος Προκόπιος απο την Λέσβο


Τοποθετήθηκαν στις μεραρχίες οι νέοι στρατιωτικοί ιερείς μετά την ολοκλήρωση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διαδικασιών

Ο λόγος για τον Κόμβο Προκόπιο ιερέα του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Κεραμείων που υπάγεται στην Μητρόπολη Μυτιλήνης ο οποίος τοποθετήθηκε στην 96 ΑΔΤΕ της Χίου και τον Δεληγιάννη Θεόδωρο ιερέα του Ι.Ν Παμ. Ταξιαρχών Πελόπης που υπάγεται στην Μητρόπολη Μηθύμνης ο οποίος τοποθετήθηκε στην 98 ΑΔΤΕ της Λέσβου.


Οι νέοι στρατιωτικοί ιερείς θα συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον τους, κληρονόμοι μίας παράδοσης που ξεκινά από τον Παπαφλέσσα και την περίοδο της εθνικής παλιγγενεσίας.

Οι ιερείς με τη νέα τους ιδιότητα θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν καθημερινά στη σύσφιξη των σχέσεων στρατεύματος και εκκλησίας.

Οι στρατιωτικοί ιερείς επιτελούν μεγάλο και σοβαρό έργο στην προώθηση των στόχων του στρατεύματος.

Οι στρατιωτικοί ιερείς είναι χειροτονημένοι ιερείς που προσλαμβάνονται από τις Ειδικές Δυνάμεις κατόπιν διαγωνισμού ως μόνιμοι αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων. Όσοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ κατατάσσονται με το βαθμό του λοχαγού ενώ οι υπόλοιποι με το βαθμό του Υπολοχαγού. Ως μόνιμοι αξιωματικοί υπάγονται διοικητικά στο ΓΕΕΘΑ ενώ ως ιερείς, πνευματικά και Κανονικά στην Ιερά Σύνοδο.