Μαθητές του Πλωμαριου καθάρισαν το αλιευτικό Καταφύγιο και το λιμάνι Πλωμαριου


Εκδηλώσεις στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος

Σας γνωρίζουμε ότι την 05-6-2019 διενεργήθηκε καθαρισμός του αλιευτικού
καταφυγίου Πλωμαρίου (μαρίνα) από τις τρεις (3) πρώτες τάξεις του 3ου Δημοτικού
σχολειού Πλωμαρίου και την 07-06-2019 καθαρισμό της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Πλωμαρίου από το 1ο δημοτικό σχολείο Πλωμαρίου με συμμέτοχη στελεχών της
Υπηρεσίας μας και συνδρομή σε υλικά του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.


Πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση των μαθητών για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και λήφθηκαν αναμνηστικές φωτογραφίες.