Βλάβη στο Σύστημα Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας στο ηλεκτρικό σύστημα της Λέσβου


Διευκρινίσεις για τη λειτουργία του Συστήματος Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας στο ηλεκτρικό σύστημα της Λέσβου

Την 1η Ιουνίου 2019 και περί ώρα 05:50 προκλήθηκε βλάβη στο Σύστημα Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας στο ηλεκτρικό σύστημα της Λέσβου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην αφή – σβέση του δημοτικού φωτισμού και την ενεργοποίηση – απενεργοποίηση των μειωμένων και ειδικών τιμολογίων των καταναλωτών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία των καταναλωτών και ζητά την κατανόησή τους καθώς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Ο ΔΕΔΔΗΕ διαβεβαιώνει ότι θα λάβει μέριμνα ώστε να μην υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις στους καταναλωτές από τυχόν μη ενεργοποίηση των μειωμένων τιμολογίων τους αλλά και ότι θα υπάρξουν ορθολογικές αντίστοιχες χρεώσεις από την μη απενεργοποίησή τους.