Απαγόρευση της κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της Λέσβου


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και το γραφείο Πολιτικής Προστασίας με το υπ’αρ. 39945/561/24-6-2019 έγγραφο της αποφασίζει:

Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων και η παραμονή των εκδρομέων σε όλα τα περιαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της νήσου Λέσβου από 25 Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2019. (Οι παραβάτες του μέτρου αυτού θα διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα).

Εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτής κατόπιν άδειας, που θα εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, οι διαμένοντες στις περιοχές αυτές και το προσωπικό των εργοταξίων εργοληπτικών εταιρειών που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν άδειας των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

Την εφαρμογή της απόφασης αυτής θα παρακολουθούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι δασικές Υπηρεσίες, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες, ο Στρατός, οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων και γενικά  όλοι οι Φορείς που συμμετέχουν σε ενταλμένη υπηρεσία για την πρόληψη των δασοπυρκαγιών.

Κατ’ εξαίρεση, λόγω της έναρξης της Κυνηγετικής περιόδου 20 Αυγούστου  στις δασικές περιοχές που συμπίπτει να είναι εντός Ζωνών Διάβασης, επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε κυνηγούς που διαθέτουν ανανεωμένη άδεια θήρας για την περίοδο 2019-2020.