Τελικά οι νόμοι ισχύουν;- Αφισοκόλληση από υποψήφια Δήμαρχο Μυτιλήνης.. ρυπαίνει την Μυτιλήνη και τα χωριά (PICS)


H παλαιά δοκιμασμένη συνταγή της προεκλογικής αφίσας αναβιώνει τις παραμονές των εκλογών παρά τις νομοθετικές απαγορεύσεις.

Στο «κόκκινο» είναι ρυθμοί των υποψηφίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς ο χρόνος της προεκλογικής περιόδου μετράει αντίστροφα για την ημέρα της κάλπης. Σχεδόν 16 μέρες πριν την Κυριακή των εκλογών, υποψήφιοι σκαρφίζονται τρόπους για να προβάλουν συνεχώς την υποψηφιότητά τους. 

Μπορεί τα αεροπανό σε κάθε γειτονιά και οι αφίσες που δημιουργούσαν ένα παχύ στρώμα στους τοίχους της πόλης, καθώς το χαμογελαστό πρόσωπο του ενός υποψηφίου σκεπαζόταν από φρεσκοκολλημένες αφίσες της αντίπαλης παράταξης, να ανήκουν στο προεκλογικό παρελθόν.

Όμως και σε αυτές τις εκλογές τις τελευταίες ημέρες «παράνομες» αφίσες έκαναν την εμφάνισή τους. Σε τοίχους, σε κολόνες, σε κάδους απορριμμάτων, αλλά και στις βιτρίνες των κλειστών καταστημάτων της πόλης και χωριών

Η ανάρτηση και αφισοκόλληση πανό και αφισών υποψηφίων απαγορεύεται κατά την προεκλογική περίοδο και για υποψήφιους δημάρχους - περιφερειάρχες αλλά και για συμβούλους. Ωστόσο σε όλο σχεδόν τον Δήμο Μυτιλήνης, αφίσα με την υποψήφια δήμαρχο Μυτιλήνης με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ Εριφύλη Χιωτελλη έχει καλύψει δένδρα, κάδους, κολόνες κτλ. (ΦΩΤΟ που μας έστειλαν αναγνώστες από Μεσαγρο και Σκόπελο Γέρας)Στην αφίσα αναγράφεται το όνομα της υποψήφιας Δημάρχου και το λογότυπο του συνδυασμού της κας Χιωτελλης

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις είναι σαφείς και ισχύουν για όλους και μάλιστα θα πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι, διότι αν δεν τηρούνται, προβλέπονται κυρώσεις, έως και την έκπτωση από το αξίωμα, ακόμα και μετά τις εκλογές. 


Η «αυστηρή» νομοθεσία

Με σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθαρίζει όσον αφορά τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συνδυασμούς (αρ.5ν.3870/2010 ως ισχύει), ότι η δημιουργία εκλογικών κέντρων κατά την προεκλογική περίοδο, για μεν τις δημοτικές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια, για δε τις περιφερειακές εκλογές πέραν, επίσης, του ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια. Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο περιορισμός ισχύει για κάθε νομό. Για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ο περιορισμός ισχύει για κάθε Κοινότητα.

Επιπλέον, απαγορεύεται στους Συνδυασμούς η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση αφισών εντός των χώρων που θα οριστούν με την παρ. 3 του αρ.9 του ν.3023/2002, οι ρυθμίσεις του οποίου εφαρμόζονται και για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές.

Οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων των Συνδυασμών, καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται πάντως η χρήση τους τις ώρες κοινής ησυχίας, καθώς και όταν γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους ευγηρίας και σχολεία.

Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από Υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Δεν εμποδίζονται οι Συνδυασμοί να διακινούν οι ίδιοι το σχετικό υλικό στους χώρους αυτούς ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κλπ. Δεν είναι επιτρεπτή η προώθηση προεκλογικού υλικού με χρήση του συστήματος διακίνησης αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και των Επιχειρήσεών τους.

Η παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων επισύρει πρόστιμο εις βάρος του Συνδυασμού από 50.000,00 μέχρι 100.000,00 ευρώ.

Υπογραμμίζεται ιδίως ότι ως προεκλογική περίοδος για τις ανωτέρω απαγορεύσεις προς τους Συνδυασμούς βάσει του αρ.5 του ν.3870/2010 νοείται το δίμηνο πριν τις εκλογές (δηλαδή από 25 Μαρτίου), ενώ προεκλογική περίοδος για τις απαγορεύσεις προς τους Υποψήφιους βάσει του αρ.6 είναι οι 30 ημέρες πριν τον Α’ γύρο (δηλαδή από 25 Απριλίου).