Και επίσημα: Η πρόσκληση του Π. Ζαφειρίου για διεξαγωγή Debate μεταξύ των υποψήφιων δημάρχων Μυτιλήνης


Και επίσημα ο συνδυασμός «Η ΛΕΣΒΟΣ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ» με ανακοίνωση του καλεί όλους τους υποψηφίους δημάρχους Μυτιλήνης καθώς και εκπροσώπους των ΜΜΕ της Λέσβου για συνάντηση σε γνωστό ξενοδοχείο με σκοπό να οριστούν οι οροί του debate.

Αναλυτικά η πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ DEBATE

Μετά από την δημοσίευση στα ΜΜΕ του δελτίου τύπου του συνδυασμού μας (4 Μαΐου 2019) καλούμε (υποψηφίους και υποψήφιες δημάρχους του Δήμου Μυτιλήνης καθως και εκπροσώπους των ΜΜΕ) στο ξενοδοχείο Blue Sea Hotel το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. προκείμενου να παραστούν αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου τους, για να συζητηθούν όροι και λεπτομέρειες του  DEBATE, που έχουμε προτείνει και ζητήσει, όπως ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής του, οι θεματικές ενότητες συζήτησης, η συμμετοχή (τοπικών και μη) ΜΜΕ, η επιλογή και ο ορισμός συντονιστή του  DEBATE, ο χρόνος απάντησης ερωτήσεων για κάθε υποψήφιο καθώς και ο χρόνος για μια γενική τοποθέτηση των υποψήφιων. Όλοι οι όροι θα είναι απόλυτα  αποδεκτοί από όλους, θα συναποφασιστούν, θα συμπεριληφθούν σε ειδικό συμφωνητικό, που θα υπογραφεί από όλους τους παρισταμένους και θα δημοσιευτεί στα τοπικά ΜΜΕ. Αναμένουμε την ανταπόκριση και τη συμμετοχή όλων των προσκεκλημένων και ιδιαιτέρως κάθε υποψηφίου και υποψηφίας δημάρχου, αποδεικνύοντας ότι όλοι ενδιαφέρονται έμπρακτα για το καλό του Δήμου μας, εκθέτοντας δημοκρατικά τις απόψεις τους.

Ο συνδυασμός «Η ΛΕΣΒΟΣ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ»