Π. Χριστοφας: Η κλιματική αλλαγή και η έξαρση των φυσικών καταστροφών ως συνέπειά της είναι πλέον πραγματικότητα


Γνωρίστε τη θέση του συνδυασμού «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο»  για την Πολιτική Προστασία.

Αναλυτικά:

Η κλιματική αλλαγή και η έξαρση των φυσικών καταστροφών ως συνέπειά της είναι πλέον πραγματικότητα.

Η Περιφέρεια μέσω της «πολιτικής προστασίας» πρέπει να δρα προληπτικά, με τα κατάλληλα έργα και οργανωτικά μέτρα, χωρίς να περιορίζεται όμως μόνο στην πρόληψη και την καταστολή των φυσικών καταστροφών.

Είναι επιτακτικό ο ρόλος της πολιτικής προστασίας να συνδεθεί άμεσα με το περιβάλλον, το οποίο όλο και περισσότερο πιέζεται απο τον ανθρώπινο παράγοντα τόσο σε μικροκοινωνίες όσο και στις πολιτικές των προηγμένων βιομηχανικά χωρών, που ουσιαστικά δοκιμάζουν τις αντοχές του πλανήτη.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει πλέον οργανωμένα και με τα κατάλληλα εργαλεία να αναλύουν τα νέα δεδομένα, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πυρήνες που προκαλούν αυτή την κλιματική αλλαγή.

Σε αυτά τα πλαίσια η πολιτική μας περιλαμβάνει:

✔️ Την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας.
Την ανανέωση, τον εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό του στόλου της.
✔️ Την έγκαιρη και πλήρη λήψη προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, για την προστασία του δασικού πλούτου των νησιών μας, που μεταξύ άλλων εμπεριέχει:
α) τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών, με ειδική μέριμνα για τις περιπτώσεις απειλής κατοικημένων περιοχών, σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Ελληνικό Στρατό, την ΕΛ.ΑΣ, εθελοντές δασοπυροσβέστες, διασώστες, ραδιοερασιτέχνες και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.
β) Τα κατάλληλα τεχνικά έργα, όπως η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου, κ.α.
✔️ Την έγκαιρη κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και την λήψη αντιπλημμυρικών μέτρων
✔️ Τη συνεχή στήριξη εθελοντικών οργανώσεων πολιτών, με ειδική κατάρτιση, (βλ. Δασοπυροσβέστες, Διασώστες κλπ) οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών.
✔️ Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθή αντιμετώπιση περιστατικών και την αυτοπροστασία τους από την δική τους πλευρά.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνδυασμού «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο»