«Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ο Εναλλακτικός μοχλός Ανάπτυξης»- Εκδήλωση από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ


Δελτίο τύπου

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ και το  ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ στο πλαίσιο του προγράμματος  «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διοργανώνουν και σας προσκαλούν να παραβρεθείτε στην  ημερίδα που γίνεται με θέμα:  «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ο Εναλλακτικός μοχλός Ανάπτυξης», η οποία θα πραγματοποιηθεί  Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα  9.00π.μ, στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Θα παραβρεθεί ο κος Νικολαΐδης  Ευάγγελος,  Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής   Αλληλεγγύης

Οι ομιλητές θα είναι οι: 

Αβραάμ Θράσος, πρόεδρος Κοιν.ΣΕΠ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανδρεαδέλλη  Βασιλική, πρόεδρος ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, PhD Νοσηλεύτρια – Επισκέπτρια Υγείας, Διευθ/ντρια ΔΙΕΚ Γ.Ν. Μυτιλήνης.

Δουβίτσα Ιφιγένεια,  Σύμβουλος Ειδικού Γραμματέα Κ.ΑΛ.Ο,  Καθηγήτρια-Σύμβουλος Ε.Α.Π

Κοσκοβόλης  Σύρος, αντιπρόεδρος του Δικτύου Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής

Κοτρόγιαννος Δημήτριος, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κυριάκου Παναγιώτης, προϊστάμενος μονάδας Α – Προγραμματισμού & Αξιολόγησης  ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Διευθυντής της Οργάνωσης Γη

Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής και ερευνητής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης,         Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χτούρης Σωτήρης, καθηγητής του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπ.  Αιγαίου.

Σας περιμένουμε να συζητήσουμε πρωτίστως για τις νέες μορφές συνεργατικής δημιουργίας, που ανοίγονται μπροστά μας.

9.00 π.μ. – 9.15 π.μ. Εγγραφές – Προσέλευση

9.15 π.μ – 9.30 π.μ.  Καλωσόρισμα- Εισαγωγή στην θεματική της Ημερίδας
  
9.30 π.μ – 9.50 π.μ. ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ Β., θέμα: Παρουσίαση του Κέντρου Στήριξης  
 Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου  «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ»

9.50 π.μ. - 10.30 π.μ. Χαιρετισμοί και παρεμβάσεις από τους υποψήφιους
Περιφερειάρχες Β. Αιγαίου: Καλογήρου Χρ., Γεωργούλας Στρ., Μανάβης Ν., Μουτζούρης Κ., Σπιλάνης Γ., Χριστόφας Π., Τάσσος Στ.                             

10.30 π.μ – 10.50 π.μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  Ε.,  θέμα: η πολιτική του Υπουργείου                                       Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης για την Αλληλέγγυα Οικονομία.

10.50 π.μ – 11.10 π.μ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Π., θέμα: Δυνατότητες χρηματοδότησης από το  
Ε.Π. Β. Αιγαίου 2014 – 2020, για την Κοινωνική Οικονομία.

11.10 π.μ – 11.30 π.μ ΚΟΣΚΟΒΟΛΗΣ Σ., θέμα: η συμβολή της Κοινωνικής  Καινοτομίας και                         Επιχειρηματικότητας στην τοπική ανάπτυξη   και απασχόληση


11.30 π.μ – 11.50 π.μ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ  Δ., και ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Σ.,   θέμα:  
Πτυχές  των προοπτικών κοινωνικο- οικονομικής   ένταξης των  προσφύγων: Προκαταρκτικά πορίσματα της έρευνας πεδίου  σε Μυτιλήνη και Κρήτη.

11.50 π.μ. – 12. 10 π.μ ΔΟΥΒΙΤΣΑ Ιφ., θέμα: Επιλέγοντας τη νομική μορφή του υπό σύσταση φορέα.

12.10 π.μ – 12. 30 π.μ. ΑΒΡΑΑΜ Θρ., θέμα: παρουσίαση ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12.30 π.μ. – 12.50 μ.μ ΧΤΟΥΡΗΣ Σωτ.,  θέμα: Δημιουργική Αλληλεγγύη  Κοινωνικός Μετασχηματισμός η δυναμική της Κοινωνικής   Αλληλέγγυας Οικονομίας.

12.50 μ.μ. – 13.10 μμ.  ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κ.  Προοπτικές της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα του περιβάλλοντος.

13.50 μμ   – 14.00 μ.μ Ερωτήσεις – τοποθετήσεις
  
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Αβραάμ Θράσος, πρόεδρος Κοιν.ΣΕΠ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ανδρεαδέλλη  Βασιλική, πρόεδρος ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, PhD Νοσηλεύτρια – Επισκέπτρια Υγείας, Διευθ/ντρια ΔΙΕΚ Γ.Ν. Μυτιλήνης.

Δουβίτσα Ιφιγένεια,  Σύμβουλος Ειδικού Γραμματέα Κ.ΑΛ.Ο,  Καθηγήτρια-Σύμβουλος Ε.Α.Π

Κοσκοβόλης  Σύρος, αντιπρόεδρος του Δικτύου Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής

Κοτρόγιαννος Δημήτριος, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κυριάκου Παναγιώτης, προϊστάμενος μονάδας Α – Προγραμματισμού &   
Αξιολόγησης  ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

     Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Διευθ/ντής της Οργάνωσης Γη


Νικολαΐδης  Ευάγγελος,  Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας      
Οικονομίας, του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής   
Αλληλεγγύης

                     Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής και ερευνητής του    
                     Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης,        
                     Πανεπιστήμιο Κρήτης

                        Χτούρης Σωτήρης, καθηγητής του τμήματος Κοινωνιολογίας του
                        Πανεπιστημίου   Αιγαίου