«Εμείς για το Αιγαίο»: Δεν έχουν κώλυμα οι Κ. Πετρελλης και Ν. Μπαμπακος


Με αφορμή δημοσίευμα που εντελώς αβάσιμα διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι στην Π.Ε. Λέσβου του συνδυασμού «Εμείς για το Αιγαίο», κ.κ. Κυριάκος Πετρέλλης και Νικόλαος Μπαμπάκος έχουν κώλυμα εκλογιμότητας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ως προς τον κ. Κυριάκο Πετρέλλη σημειώνεται ότι «η υπ’ αριθμ. 443/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την οποία ο εκλέχθηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου», κρίνεται άκυρη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 38313/29-6-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της».

Ο κ. Νικόλαος Μπαμπάκος έχει σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/2019 πρακτικό της από 4/2/2019 συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κριθεί ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του».

Η μάταιη παραπληροφόρηση που επιχειρείται πέφτει στο κενό. Προχωράμε