«ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο»- Οι θέσεις του Π. Χριστοφα για τις Συγκοινωνίες στο Β. Αιγαίο


Στην δημοσιότητα έδωσε ο συνδυασμός «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» τις θέσεις τους για τις Συγκοινωνίες

Γνωρίστε τις θέσεις μας για τις Συγκοινωνίες

Τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα συγκοινωνιών, κυρίως στη μεταξύ τους σύνδεση άλλα και στη σύνδεσή τους με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προβλήματα αυτά λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τουρισμού, το εμπόριο, τη λειτουργία του διοικητικού τομέα – σε επίπεδο Περιφέρειας – άλλα και στην καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών. Το κόστος μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, ο χρόνος ταξιδιού επίσης αποτρεπτικός. Αυτό κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη βελτίωσης της διασύνδεσης των νησιών, αλλά και της σύνδεσης των νησιών με τα μεγάλα αστικά κέντρα και την ηπειρωτική χώρα.

Ζητούμενο η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η αύξηση της επιχειρηματικότητας, η τόνωση του τουρισμού, αλλά και η αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης των νησιών μας ως τμήμα των θαλάσσιων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος η πολιτική μας περιλαμβάνει:

✔️ Τη διεκδίκηση καλύτερης ακτοπλοϊκής και αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των νησιών του Βορείου Αιγαίου, άλλα και των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα (κυρίως τη Θεσσαλονίκη)
✔️ Την άμεση λειτουργία εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (βλ. υδροπλάνα)
✔️Αξιοποίηση της θέσης των νησιών και των λιμανιών της, όχι μόνο σε τουριστικό άλλα και σε εμπορικό επίπεδο.
✔️ Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, με στόχο την ουσιαστική σύνδεση μεταξύ παραγωγικών και τουριστικών – πολιτιστικών πόρων με πύλες εισόδου – εξόδου των νησιών καθώς και με διοικητικά, επιχειρηματικά κέντρα και δημόσιες υποδομές υγείας.
✔️ Τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου των νησιών.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνδυασμού «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» στο https://tolmame.gr/programma/