63.583 οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στον Δήμο Μυτιλήνης 37.651 στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Δεδομένα για το εκλογικό σώμα έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Συγκεκριμένα, κατωτέρω μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εκλογέων σε κάθε Δήμο της Χώρας, όπως προέκυψε από την Α’ Αναθεώρηση 2019 και θα ισχύσει για τις επικείμενες εκλογές (διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τους εκλογείς των βασικών εκλογικών καταλόγων).
  
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
63.583
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
37.651

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεγαλύτερη εξειδίκευση, o AIRETOS παρουσιάζει:

α) τον αριθμό εκλογέων ανά εκλογικό διαμέρισμα σε όλη την Ελλάδα ΕΔΩ και

β) τον αριθμό ψηφοφόρων των μεγάλων Δήμων άνω των 100.000 κατοίκων σε κάθε Κοινότητά τους ΕΔΩ