5.443.600 € στην εταιρεία Singular Logic για τις εκλογές


Στη SingularLogic Α.Ε. ανατέθηκαν και για αυτές τις εκλογές οι υπηρεσίες συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, με Απόφαση του Αλέξη Χαρίτση που δημοσιεύθηκε την 14η Μαΐου.

Η αμοιβή της Εταιρείας θα ανέλθει σε 5.443.600,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.300.000,00 € θα λάβει την 21η Μαΐου πριν τις εκλογές.

Ας δούμε, ενδεικτικά, ορισμένες από τις υπηρεσίες για τα εκλογικά αποτελέσματα που θα φέρει εις πέρας η Εταιρεία:

- Εισαγωγή σε Η/Υ κατά εκλογικό τμήμα και για όλα τα εκλογικά τμήματα όλων των στοιχείων (αποτελεσμάτων) της ψηφοφορίας, κατά Συνδυασμούς που μετέχουν στις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές.
- Ηλεκτρονική μετάδοση των αποτελεσμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου απευθείας από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο του οικείου εκλογικού τμήματος στο ΥΠΕΣ. Το σύστημα αυτό της ηλεκτρονικής μετάδοσης θα εφαρμοστεί σε περίπου 4.700τυχαία επιλεγμένα εκλογικά τμήματα σε όλη την Επικράτεια εκτός Αττικής.

- Ηλεκτρονική μετάδοση των αποτελεσμάτων μέσω tablet απευθείας από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο του οικείου εκλογικού τμήματος στο ΥΠΕΣ. Το σύστημα αυτό της ηλεκτρονικής μετάδοσης θα εφαρμοστεί σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειας Αττικής (περίπου 9.500 εκλογικά τμήματα) καθώς επίσης και σε 2.500 τυχαία επιλεγμένα εκλογικά τμήματα σε όλη την Επικράτεια.
- Δημιουργία «Δικτύου Εκλογών» intranet και internet για πρόσβαση στα αποτελέσματα των Εκλογών.
- Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλα τα δυνατά αποτελεσματικά επίπεδα και όλων των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση της ροής των αποτελεσμάτων για κάθε εκλογική διαδικασία, για τους δύο παραπάνω τρόπους πρόσβασης στα αποτελέσματα (intranet – internet). 

Για παράδειγμα, για τις Δημοτικές εκλογές:

- Αποτελέσματα οποιουδήποτε εκλογικού τμήματος
- Συγκεντρωτικά ανά Δημοτική Ενότητα
- Συγκεντρωτικά ανά Εκλογικό Διαμέρισμα
- Συγκεντρωτικά ανά εκλογική περιφέρεια κάθε Δήμου (κατά περίπτωση Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων ανάλογα με τον Καλλικράτειο Δήμο)
- Συγκεντρωτικά εκλογικών τμημάτων ανά Δήμο
- Κατανομή εδρών Δημοτικών Συμβουλίων ανά Συνδυασμό,
- Ποιος είναι σε κάθε χρονική στιγμή, ο Συνδυασμός που πλειοψηφεί και ποιοι είναι οι επιλαχόντες
- Η ενσωμάτωση τμημάτων ανά Δήμο, σε απόλυτο αριθμό εκλογικών τμημάτων και ποσοστιαία
- Ποια είναι η ώρα εισαγωγής στο σύστημα του Η/Υ, του τελευταίου εκλογικού τμήματος σε ένα Δήμο
- Συνοπτικές παρουσιάσεις για το ποιος προηγείται / εκλέγεται ανά Δήμο
- Βοηθητικά φίλτρα για εντοπισμό περιπτώσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (πχ μικρές διαφορές, υποψήφιοι κοντά στο 50% κλπ)

- Η καταχώριση, ανά εκλογικό τμήμα, των σταυρών προτίμησης υποψηφίων Ευρωβουλευτών για όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής με βάση τα έντυπα μετάδοσης σταυρών.

Για τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες, η «SingularLogic Α.Ε.» θα διαθέσει κεντρικό σύστημα καταχώρησης σταυρών υποψηφίων μέσω Διαδικτύου. Σκοπός του συστήματος είναι να επιτευχθεί η συλλογή στοιχείων σταυροδοσίας από όλες τις εκλογικές περιφέρειες, ώστε να διαμορφωθεί ενδεικτική εικόνα των Υποψήφιων που προηγούνται, μέχρι να γίνει η οριστική επεξεργασία, αρχικά από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία και στη συνέχεια από το Πρωτοδικείο Αθηνών που έχει αναλάβει την συγκεντρωτική επεξεργασία των στοιχείων. Το σύστημα θα λειτουργεί κεντρικά και έχει σχεδιαστεί ειδικά για το αντίστοιχο έντυπο μετάδοσης που συμπληρώνεται στο εκλογικό τμήμα από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Η πρόσβαση στο σύστημα θα είναι ελεγχόμενη και θα πρέπει να εφαρμοστούν οι απαραίτητες διαδικασίες που έχουν ήδη προβλεφθεί από την Εταιρεία.

Επιπροσθέτως, στην ίδια Εταιρεία ο Υπουργός ανέθεσε τη λειτουργία και υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης «∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2019» για την καταχώρηση και προβολή εκλογικών δαπανών Υποψήφιων και Συνδυασμών για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές σύμφωνα με το ν.3870/2010.

Ο Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε χθες συνέντευξη τύπου μαζί με τη Singular Logic Α.Ε., την απομαγνητοφώνηση της οποίας μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ .

Πηγή airetos.gr