Εκλογές 2019 Δήμος Μυτιλήνης- Εκλογική περιφέρεια Μυτιλήνης (100% ενσωμάτωση)


Ολοκληρώθηκε επιτέλους η καταμέτρηση και των 63 εκλογικών τμημάτων της Μυτιλήνης

Πρώτος ο Σ. Κυτελης με ποσοστό 47,84 και 7.163