Αποτελέσματα Δήμος Μυτιλήνης- Δ.Ε Ευεργέτουλα (ενσωμάτωση 100%)


Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση ψηφοδελτίων στην Εκλογική περιφέρεια Ευεργετουλα στα 9 εκλογικά τμήματα

Πρώτος αναδείχθηκε ο Στρατής Κυτελης με 851 ψήφους

Αναλυτικά:
Δήμος ή Δημ.Ενότητα: ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
Σύνολο εκλογικών τμημάτων:
9 από 9 (100.00%)
Εγγεγραμμένοι:
3574 από 3574 (100.00%)
Ψηφίσαντες:
2129
Έγκυρα:
1903
Άκυρα:
188
Λευκά:
38
Συμμετοχή:
59.57%