Λέσβος: Οικονομική ενίσχυση για τις εορτές του Πάσχα σε άνεργους ναυτικούς


Το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι για τις γιορτές του Πάσχα 2019 θα καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών.

Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης (Αγίου Θεράποντος 22-Μυτιλήνη) θα πραγματοποιηθεί τις κάτωθι ημερομηνίες:

03-04-2019
04-04-2019
10-04-2019
11-04-2019
12-04-2019
15-04-2019
16-04-2019
17-04-2019
18-04-2019
19-04-2019
24-04-2019

τις ώρες από 08:30 έως 13:30.

Για πληροφορίες σχετικά με προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν επικοινωνώντας με το Παράρτημα Οίκου
Ναύτου Μυτιλήνης (τηλ:22510-22273), το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Πλωμαρίου
(τηλ:22520-32296) καθώς και το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μήθυμνας (τηλ: 22530-71307)
(εργάσιμες ημέρες και ώρες).