"Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε" από την Περιφέρεια για τις κατολισθήσεις στο Πλωμάρι…


Ανακοίνωση απο την περιφέρεια με αφορμή αναφορές μέσων μαζικής ενημέρωσης μετά τις πρόσφατες κατολισθήσεις βράχων στον Οικισμό του Πλωμαρίου στην ήδη πληγείσα περιοχή και εντός της οριοθετημένης ζώνης

Η περιφέρεια με ανακοίνωση της δηλώνει πως έκανε όλες τις  ενέργειες και πέρα των αρμοδιοτήτων της, στην προσπάθεια να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και την αποζημίωση των πληγέντων, ενώ οι κάτοικοι δηλώνουν το αντίθετο και μάλιστα έχουν προχωρήσει και σε αγωγές σε Δήμο αλλά και Περιφέρεια..

Στο τέλος πετάει το μπαλάκι στον Δήμο Λέσβου όπως άλλωστε έχει κάνει πολλές φορές, για να κρύψει δικές της ανευθυνότητες..

Τελικά ποιος έχει δίκιο; Οι κάτοικοι; Η περιφέρεια; Η ο Δήμος;

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή αναφορές μέσων μαζικής ενημέρωσης μετά τις πρόσφατες κατολισθήσεις βράχων στον Οικισμό του Πλωμαρίου στην ήδη πληγείσα περιοχή και εντός της οριοθετημένης ζώνης, γνωστοποιούμε τα παρακάτω προς ενημέρωση των πολιτών:

Αμέσως μετά την εκδήλωση του φαινομένου στις 24/11/2018 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έδωσε εντολή και Γεωλόγος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου μετέβη επί τόπου και συνέταξε τεχνική έκθεση για την υφιστάμενη κατάσταση και τις ζημιές που προκλήθηκαν, ενώ παράλληλα συνέστησε τη λήψη μέτρων περιλαμβανομένου και του αποκλεισμού της περιοχής και απομάκρυνσης των κατοίκων. Η έκθεση αυτή κοινοποιήθηκε στο ΙΓΜΕ το οποίο στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανέλαβε τη διενέργεια αυτοψίας και τη σύνταξη της προβλεπόμενης έκθεσης τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης, ενώ παράλληλα τέθηκε υπόψη του Σ.Ο.Π.Π. (που ήταν σε διαρκή συνεδρίαση) το οποίο υιοθέτησε τη λήψη των μέτρων προστασίας.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πέραν των αρμοδιοτήτων της, για την υποβοήθηση του Δήμου Λέσβου, ανέθεσε κατ’ εντολήν και του ΣΟΠΠ σε Γεωλόγο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου και γνώστη ήδη του φαινομένου, τη σύνταξη μελέτης αποκατάστασης η οποία και ολοκληρώθηκε μόλις γνωστοποιήθηκαν και τα πορίσματα του ΙΓΜΕ. Στη συνέχεια στις 4/2/2019 εστάλη στο Δήμο Λέσβου και κοινοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για τις δικές τους κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες για την χρηματοδότηση και υλοποίηση των εργασιών.

Παράλληλα, για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, κινήθηκε η διαδικασία οριοθέτησης της περιοχής και εστάλησαν στις 26/03/2019 από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προς την ΔΑΕΦΚ, αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όλα τα απαραίτητα στοιχεία περιλαμβανομένου και τοπογραφικού διαγράμματος που συντάχθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου.


Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προέβη σε ενέργειες και πέρα των αρμοδιοτήτων της, στην προσπάθεια να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και την αποζημίωση των πληγέντων, ενέργειες οι οποίες θα προχωρήσουν πλέον από το Δήμο Λέσβου και τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων αντίστοιχα.