Στην τελική ευθεία η προμήθεια εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης προϋπολογισμού 615.000 ευρώ


Προμήθεια εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δόθηκε η προέγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “Βοστάνειο”».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι  615.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης το “Βοστάνειο” Νοσοκομείο.

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο αφορά στην προμήθεια ψηφιακού στεφανιογράφου- αγγειογράφου και μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την καλύτερη λειτουργία του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά:

«Το σημαντικό αυτό έργο αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ενός τμήματος ζωτικής σημασίας τόσο για την πρόληψη, όσο και για την αποκατάσταση της υγείας.
Με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό θα μπορούν πλέον να  αντιμετωπίζονται στο νησί της Λέσβου και τα επιβαρυμένα περιστατικά υγείας, τα οποία μέχρι τώρα αναγκάζονταν σε εσπευσμένη μετακίνηση στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας».