Εκλογές 2019: Πώς θα ψηφίσουν οι ναυτικοί που μένουν στο εξωτερικό


Οδηγίες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές 2019 για τους ναυτικούς που βρίσκονται στο εξωτερικό δίνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διεξαχθούν στη χώρα μας στις 26 Μαΐου 2019, ενώ η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων, που διαμένουν ή θα βρίσκονται την ημέρα των ευρωεκλογών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου 2019, ημέρα Σάββατο. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν στους χώρους των οικείων ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, ή και σε χώρους άλλων ελληνικών αρχών και υπηρεσιών της αλλοδαπής κλπ.

Κάθε Έλληνας ναυτικός που θα βρεθεί την ημέρα διεξαγωγής των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή στις 25.5.2019, σε κάποιο από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ψηφίσει στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας ελληνικής πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής.

Προϋποθέσεις:

α) Να είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο δήμου ελληνικού κράτους
β) Να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν
γ) Να μην έχει στερηθεί αυτού

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος ψηφίσει, έχοντας ήδη στερηθεί του εν λόγω δικαιώματος, υπόκειται σε κυρώσεις.

Σημειώνεται ακόμη ότι, οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλα κράτη – μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, διότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για διπλοψηφία, η οποία απαγορεύεται ρητά και επισύρει σοβαρές ποινικές και άλλες κυρώσεις.

Για την ψηφοφορία των ναυτικών δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τους λοιπούς Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού, δηλαδή η εγγραφή τους, εντός τακτής προθεσμίας σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης – δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε πόλη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα βρίσκονται στις 25.5.2019 και στην οποία θα έχει συσταθεί εκλογικό τμήμα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Για περαιτέρω εξυπηρέτησή του, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την πλησιέστερη Ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή προκειμένου να ενημερωθεί για το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο αυτό θα στεγάζεται.

Για την έγκαιρη ενημέρωση των εκλογέων – ναυτικών, παρακαλούμε να μεριμνήσετε, κάνοντας χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, ώστε οι ανωτέρω πληροφορίες και οδηγίες να γνωστοποιηθούν τόσο στα πλοία, στα πληρώματα των οποίων περιλαμβάνονται και Έλληνες ναυτικοί, όσο και στους ναυτιλιακούς μαζικούς φορείς εργαζομένων και εργοδοτών.

Η αναγνώριση των ναυτικών ενώπιον των εφορευτικών επιτροπών, θα γίνεται:

α) με την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το ελληνικό τους διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό τους βιβλιάριο υγείας και


β) το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο

Πηγή eklogikanews.gr