Καθαρισμός της παραλιακής του αεροδρομίου Μυτιλήνης από την ομάδα Greenpeace της Λέσβου


στις 30 Μαρτίου

Περνάς και εσύ από τον παραλιακό δρόμο προς το αεροδρόμιο και βλέπεις σκουπίδια σε όλη την ακτή; Αν ναι, πώς νιώθεις για τις συνέπειες που θα έχει αυτό στα υδάτινα οικοσυστήματα και κατ' επέκταση στην ανθρώπινη υγεία; Είτε ναι ή όχι, σε προσκαλούμε να το αλλάξεις με την εθελοντική σου πράξη στην πρώτη δράση καθαρισμού της παραλίας από σκουπίδια που διοργανώνει η ομάδα της Greenpeace της Λέσβου στις 30 Μαρτίου, η ώρα 11:00, στη στάση κάτω από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.