"Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Λέσβου"— Ημερίδα στο επιμελητήριο Λέσβου"Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Λέσβου"

Ο Δήμος Λέσβου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλούν την Τρίτη 18 Μαρτίου 2019 στην ημερίδα με τίτλο

"Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Λέσβου"

στην Αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητήριου Λέσβου, Κουντουριώτη71 στη Μυτιλήνη