Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ : «Αρτηριακή υπέρταση- Πως αντιμετωπίζεται;..»


Γράφει για το LesvosPost ο ιατρός γενικής ιατρικής **Μελετιάδης Κωνσταντίνος


Μελετιάδης Κωνσταντίνος
**Γράφει για το LesvosPost ο Μελετιάδης Κωνσταντίνος (Επιμελητής Β’ Γενικής Ιατρικής, Π.Ι Ιππειου, ΚΥ Μυτιλήνης)

«Αρτηριακή υπέρταση»

Η υπέρταση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές χώρες και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους κυριότερους παράγοντες πρόκλησης στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής ανεπάρκειας.

Αρτηριακή υπέρταση ονομάζεται η νόσος στην οποία η πίεση του αίματος είναι σταθερά μεγαλύτερη από τις επιθυμητές. Χωρίζεται σε συστολική και διαστολική:

Συστολική ΑΠ είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών κατά τη διάρκεια της σύσπασης της καρδιάς.

Διαστολική ΑΠ είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών στο διάστημα μεταξύ των συσπάσεων της καρδιάς.

Μετριέται σε mmΗg ( χιλιοστά στήλης υδραργύρου ) και αν κάποια από τις δύο τιμές βρίσκεται πάνω από τα επιθυμητά όρια, τότε η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υπέρταση, ανεξάρτητα αν η άλλη είναι φυσιολογική.

Έτσι υπέρταση ονομάζουμε σήμερα τιμές ΑΠ

>140mmHg για τη συστολική
> 90 mmHg για τη διαστολική

Ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τιμές 130/80 για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφροπάθεια.

Περίπου σε ενα 95% των ενηλίκων με υψηλή αρτηριακή πίεση τα αιτία δεν είναι γνωστά. Σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για ιδιοπαθή υπέρταση.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση μπορεί να είναι:

• Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως υπερβολική πρόσληψη άλατος, παχυσαρκία, καθιστική ζωή.
• Γενετικοί παράγοντες που προκαλούν αυξημένη δραστηριότητα του συστήματος ρενίνη – αγγειοτενσίνη – αλδοστερόνη και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.
• Η αγγειακή σκληρία, η οποία προκαλεί μεμονωμένη συστολική υπέρταση και τη συναντάμε κυρίως σε ηλικιωμένους.


Η δευτεροπαθής ΑΠ αφορά το 5% του συνόλου των υπερτασικών, όπου η αιτία μπορεί να εντοπισθεί και να αντιμετωπισθεί. Τα κύρια αίτια δευτεροπαθούς είναι:

• Χρόνια νεφροπάθεια
• Πολυκυστική νόσος των νεφρών
• Στένωση της νεφρικής αρτηρίας
• Υπεραλδοστερονισμός
• Φαιοχρωμοκύτωμα
• Νόσοι θυροειδούς
• Υπνική άπνοια

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορεί μακροχρόνια να προκαλέσει βλάβες στα αγγεία των οργάνων του σώματος. Έτσι ως συνέπεια μπορούν να εκδηλώθουν παθήσεις της καρδιάς ( καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος ) του εγκεφάλου ( αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ), των νεφρών (νεφρική ανεπάρκεια), των ματιών ( αμφιβληστροειδοπάθεια ) και των αγγείων ( ανευρύσματα ).

Πως αντιμετωπίζεται;

Το πιο σημαντικό είναι η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής που περιλαμβάνει :

I. Υγιεινή διατροφή : Ελάττωση κατανάλωσης αλατιού και έμφαση στην πρόσληψη τροφών, όπως τα λαχανικά, φρούτα και ψάρια. Αντίστοιχα περιορισμός στη λήψη κρεάτων-λιπαρών τροφών.
II. Καθημερινή σωματική άσκηση.
III. Διατήρηση κανονικού σωματικού βάρους.
IV. Διακοπή καπνίσματος.

Εκτός από τον σωστό τρόπο ζωής ο οποίος βέβαια θα έπρεπε να αφορά και να είναι η βάση της ζωής όλων μας ανεξαρτήτως φυσιολογικής ή παθολογικής αρτηριακής πίεσης, υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα φαρμάκων που είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά μεταξύ τους μπορούν να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη νόσο με εξαιρετικά αποτελέσματα.

**Μελετιαδης Κωνσταντίνος
Επιμελητής Β’ Γενικής Ιατρικης
Π.Ι Ιππειου
ΚΥ Μυτιλήνης