Σύντομος οδηγός των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών του Μαΐου


Το LesvosPost το μοναδικό ΜΜΕ της Λέσβου που ασχολείται ενεργά με τις αυτοδιοικητικες εκλογές του Μαΐου - Ιουνίου 2019 σας παρουσιάζει σήμερα ένα Σύντομο οδηγό των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών του Μαΐου

Τα παράβολα, ο αριθμός των υποψηφίων, η ποσόστωση, η εκλογιμότητα των βουλευτών, οι έδρες και τα υπόλοιπα και η μεταδημότευση.

1) Τι ποσοστό υποψηφίων υπάρχει ανά φύλο (άνδρες-γυναίκες);

Το ποσοστό ανά φύλο είναι 40% επί των υποψηφίων και όχι επί του αριθμού του Δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.

Π.χ.: Σε Δημοτικό Συμβούλιο με 33 μέλη (όπως ο Δήμος Μυτιλήνης), αν ένα ψηφοδέλτιο έχει 33 υποψηφίους – που είναι ο ελάχιστος αριθμός – χρειάζεται ελάχιστο αριθμό γυναικών 33×40%=13 υποψήφιες. Αντίστοιχος είναι και ο ελάχιστος αριθμός των αντρών υποψηφίων.

2) Τι παράβολο πρέπει να πληρώσει ο κάθε υποψήφιος;

·        Υποψήφιοι Δημοτικοί ή Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 50 €
·        Υποψήφιοι Δήμαρχοι ή Περιφερειάρχες: 200 €
·        Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι: 10 €

3) Ποιος αριθμός υποψηφίων απαιτείται για την κατάρτιση συνδυασμού;

– Ανά Δήμο επισυνάπτεται ο πίνακας του αριθμού Δημοτικών Συμβούλων (αντίστοιχα και για τις Περιφέρειες).
– Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για μια δημοτική ή αντίστοιχα περιφερειακή παράταξη, είναι ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή αντίστοιχα Περιφερειακού συμβουλίου.
– Ο αριθμός αυτός μπορεί να προσαυξηθεί κατά 30% όπως προβλέπει ο Κλεισθένης, ενώ με νεώτερη δήλωση του υπουργού, ο αριθμός προσαυξάνεται κατά 50%, όπως προέβλεπε ο Καλλικράτης. Σε Δημ. Συμβούλιο πχ με 33 Δημοτικούς Συμβούλους. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι 33 και ο μέγιστος: 33×50%=16,5 (στρογγυλοποίηση στο 17) είναι 50 υποψήφιοι.

Σημείωση: η ποσόστωση ανά φύλο στον ελάχιστο αριθμό είναι 33×40%=13,2 (στρογγυλοποίηση 13), ενώ στον μέγιστο αριθμό είναι 50×40%=20

4) Μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος/α σε Δήμο και σε Περιφέρεια ταυτόχρονα;

Ο «Κλεισθένης» δεν επιτρέπει σε κάποιον να είναι υποψήφιος για το Δημοτικό και το κοινοτικό συμβούλιο ταυτόχρονα.

Επίσης δεν επιτρέπει να είναι υποψήφιος ταυτόχρονα στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στην υποψηφιότητα για Βουλευτή και ταυτόχρονα για υποψήφιο ή υποψήφια στις αυτοδιοικητικές εκλογές (Περιφερειάρχης ή Δήμαρχος ή Περιφερειακός σύμβουλος ή Δημοτικός σύμβουλος).

5) Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να κάνει μεταδημότευση στο Δήμο ή την Περιφέρεια που θέλει να θέσει υποψηφιότητα;

Όποιος/α χρειάζεται να κάνει μεταδημότευση για υποψηφιότητα μπορεί να το κάνει μέχρι και την προηγούμενη μέρα από την κατάθεση του ψηφοδελτίου στο πρωτοδικείο.

6) Ηλικία Υποψηφίων;

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν:

– Για Δήμαρχοι ή Περιφερειάρχες, όσοι/ες έχουν την ημέρα των εκλογών συμπληρώσει τα 21 χρόνια.

-Για Δημοτικοί, Κοινοτικοί ή Περιφερειακοί σύμβουλοι, όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 χρόνια.

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν όσοι-ες, μέσα στο 2019 συμπληρώνουν το 17ο έτος. Δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί ως το 2002 (ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης).

7) Με τι ποσοστό ή αριθμό ψήφων βγάζει ένας συνδυασμός Δημοτικό ή Περιφερειακό σύμβουλο;

Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, όλων των συνδυασμών, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Το πηλίκο που προκύπτει – παραλείποντας το κλάσμα ή τον δεκαδικό – προσαυξάνεται κατά μια μονάδα.

Ο αριθμός που προκύπτει είναι το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο το ακέραιο πηλίκο (δηλ. χωρίς το δεκαδικό μέρος).

Αν υπάρχουν αδιάθετες έδρες, τότε όσες απομένουν, κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών

– ανεξάρτητα αν έχουν πάρει έδρα από την προηγούμενη κατανομή – ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους.

Δηλ. ένας συνδυασμός μπορεί να πάρει έδρα, χωρίς να έχει πιάσει το μέτρο, αν υπάρχει αδιάθετη έδρα και έχει μεγαλύτερο υπόλοιπο απ’ τους άλλους συνδυασμούς.

Π.χ: Σε έναν Δήμο με Δημοτικό συμβούλιο από 41μελές και έγκυρα ψηφοδέλτια 5.300. Για να βγει το εκλογικό μέτρο διαιρείται το 5.300:41=129,26 και αυτό προσαυξάνεται κατά ένα. Άρα το εκλογικό μέτρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι: 129+1=130.

– Έστω τα έγκυρα ψηφοδέλτια των συνδυασμών είναι ως εξής:

Ο Α’ συνδυασμός έλαβε 2.280, ο Β’ 1.850, ο Γ’ 1.065 και ο Δ’ 105 ψήφους. Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμό αυτοί είναι ως εξής: Από την πρώτη κατανομή έλαβαν: ο Α’ συνδυασμός 2.280:130=17 έδρες και έχει υπόλοιπο 70 ψήφους. Ο Β’ 1.850:130=14 έδρες και έχει υπόλοιπο 30 ψήφους. Ο Γ’ συνδυασμός 1.065:130=8 έδρες και έχει υπόλοιπο 25 ψήφους. Ο Δ’ 105:130=0,8 0 έδρες και έχει υπόλοιπο 105 ψήφους.

Στη δεύτερη κατανομή μένουν 2 έδρες αδιάθετες. Έτσι με βάση τα υπόλοιπα ο Δ’ συνδυασμός καταλαμβάνει μία (1) έδρα, γιατί είχε υπόλοιπο 105 ψήφους και ο Α‘ συνδυασμός μία (1) έδρα, γιατί είχε υπόλοιπο 70 ψήφους.

Έτσι η τελική κατανομή των εδρών έχει ως εξής: Ο Α’ συνδυασμός 17+1 =18 έδρες, ο Β’ συνδυασμός 14 έδρες, ο Γ’ συνδυασμός 8 έδρες και ο Δ’ συνδυασμός καταλαμβάνει 1 έδρα.


Αυτοδιοικητικές εκλογές ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΙΟΣ 2019 by LesvosPost

Όλα τα νέα των εκλογών και των υποψηφίων όπως τα καταγράφει το δημοσιογραφικό επιτελείο του LesvosPost.com,  Για επικοινωνία lesvospost@gmail.com ..ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ