Χωρίς συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για πέντε μήνες λόγω των εκλογών


Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στις εκλογές του 2014 θα συμβεί και αυτή τη φορά λόγω των δημοτικών εκλογών του Μαΐου 2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα μείνει χωρίς συνεδριάσεις για σχεδόν πέντε μήνες. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 - Νόμος 4555/2018 - Διάρκεια δημοτικής περιόδου - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010 η εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής που θα προκύψει από τις εκλογές θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Ενώ σύμφωνα με το (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014) έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης".

Τι αναφέρει η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 4555/2018 - Διάρκεια δημοτικής περιόδου - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010.

4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:

α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019.

β) Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών.

γ) Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.

δ) Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.».

Αντίθετα με το Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος και η Οικονομική Επιτροπή μπορούν να λαμβάνουν κανονικά αποφάσεις. Το πρόβλημα για ένα νησί όπως η Λέσβος, εντοπίζεται στο γεγονός ότι θα αυτή η περίοδος θα συμπέσει με την αιχμή της τουριστικής περιόδου, με ότι αυτό συνεπάγεται, αν βέβαια νωρίτερα δεν προκύψει κάποια αλλαγή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πηγή aeginaportal.gr