Στην Λέσβο η Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης-Συνάντηση με Κώστα Αδαμίδη- Υπόμνημα από το ΓΕΩΤΕΕ


Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Ολυμπία Τελιγιορίδου, πραγματοποιεί επίσκεψη στο νησί

Στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση το Δημοτικό Θέατρο της Καλλονής με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Κώστας Αδαμίδης συναντήθηκε σήμερα στη Λέσβο με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν από τον κ. Αδαμίδη θέματα που απασχολούν κυρίως τους κτηνοτρόφους των νησιών του Βορείου Αιγαίου.
Συγκεκριμένα ζητήθηκε:

       Η στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα της Λέσβου, με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων.
       Η έγκριση εξαγωγής ζώντων ζώων για άμεση σφαγή ύστερα από σχετικούς ελέγχους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
       Η απευθείας προμήθεια τυροκομικών προϊόντων του νησιού της Λέσβου από τις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών και τις Κοινωφελείς Δομές για την κάλυψη των αναγκών τους.
       Η επίλυση του θέματος των διαχειριστικών σχεδίων για τις βοσκήσιμες γαίες.
       Η εκπόνηση ειδικών πολιτικών προώθησης των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων.
       Η δημιουργία Ταμείου Αποζημιώσεων που θα «θωρακίσει» μόνιμα την κτηνοτροφία στις διασυνοριακές Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, δεδομένων των διαδοχικών προσβολών από εξωτικές νόσους (εισαγόμενες).

Υπόμνημα απο το Παράρτημα Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 «Κατάθεση σύντομου υπομνήματος απόψεων και προτάσεων μας ενόψει συνάντησης  της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Ολυμπία Τελιγιορίδου» 

Κα. Υφυπουργέ,

Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Ολυμπία Τελιγιορίδου το Παράρτημα Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος, θέλει να σας θέσει τα προβλήματα της περιοχής και τις προτάσεις του, στο τομέα ευθύνης μας, για τα οποία η συμβολή σας στην επίλυση τους θα είναι καίρια.

  Ο πρωτογενής τομέας στο Βόρειο Αιγαίο κατέχει τη πρώτη θέση στην οικονομία των νησιών. Πρόσφατα γεγονότα, όπως η επιζωοτία της Ευλογιάς του Προβάτου και εν συνεχεία οι νέες εστίες Καταρροϊκού Πυρετού καθώς και η αστοχία του προγράμματος της δακοκτονίας  έπληξαν τόσο την κτηνοτροφία όσο και τη γεωργία των νησιών μας με τεράστιο οικονομικό κόστος.

Συνοπτικό υπόμνημα απόψεων και προτάσεων μας

·               Οι κτηνοτρόφοι των νησιών του Αιγαίου λόγω της γειτνίασης με τη Τουρκία είναι εκτεθειμένοι σε ασθένειες (όπως η ευλογιά του προβάτου, οζώδη δερματίτιδα, πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, καταρροϊκός πυρετός και αφθώδης ) οι οποίες ενδημούν σε μικρή απόσταση από τις εκμεταλλεύσεις τους. Το νησί από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει αποκλειστεί στις εξαγωγές ζώντων ζώων( αιγοπρόβατα) για πάχυνση/ αναπαραγωγή  λόγω εμφάνισης συχνών εστιών καταρροϊκού πυρετού του προβάτου με διαφορετικό ορότυπο . Η νήσος Λέσβος συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ για τη γενετική  βελτίωση του προβάτου της φυλής Λέσβου χωρίς να μπορεί να διαθέσει ζώα καθαρόαιμα της εγχώριας φυλής στο εσωτερικό της χώρας.
    Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω προτείνουμε σαν άμεση λύση η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει χρήση του Παραρτήματος V του Κανονισμού 1266/2007 για εποχιακή άρση της καραντίνας.
·          Θα πρέπει να προβλεφθεί στη  νέα ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου  για το έτος 2019 η αύξηση της μέγιστης αγοραίας  αξίας  ανά ζώου για αποζημίωση  λαμβάνοντας ότι ο κτηνοτρόφος εκτός της απώλειας του ζώου υφίσταται απώλεια του εισοδήματος του για παραγόμενο κρέας – γάλα για περίπου ένα χρόνο μέχρι την ανασύσταση της εκτροφής .
·        Να δοθεί στους κτηνοτρόφους της Λέσβου ως αντίμετρο του συνεχούς αποκλεισμού λόγω επιζωοτιών, η δυνατότητα να συμμετέχουν με μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης  σε προγράμματα του ΥΠΑΑΤ (όπως Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Βιολογική Κτηνοτροφία- Γεωργία, Επιδοτούμενες Ζωοτροφές κ.τ.λ)
·         
Την αύξηση του προϋπολογισμού των σχεδίων βελτίωσης για το Βόρειο  Αιγαίο γνωρίζοντας ότι από όλες τις περιφέρειες έχει τη χειρότερη αναλογία ( ένα προς πέντε ). Το Βόρειο Αιγαίο όπως γνωρίζεται είναι η περιφέρεια που υλοποίησε τις περισσότερες επενδύσεις στο κτηνοτροφικό κλάδο από όλη την Ελλάδα γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της περιφέρειας   


·        Ενόψει του νέου σχεδιασμού για τη Δακοκτονία θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής( μορφολογία εδάφους, οδικό αγροτικό  δίκτυο, προσβασιμότητα, περιφράξεις , αριθμός ψεκαστικών κτλ)   προτείνουμε  την  συμμετοχή  σε αυτόν έμπειρων γεωτεχνικών από τις κατά τόπους Περιφέρειες για την ανάδειξη των προβλημάτων και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών.


·               Προσλήψεις προσωπικού στις Γεωτεχνικές υπηρεσίες του Αιγαίου. Η μνημονιακή εποχή είχε ως αποτέλεσμα την αποψίλωση των Γεωτεχνικών υπηρεσιών στο Αιγαίο και της χώρας γενικότερα. Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη γεωτεχνικού προσωπικού στις Διευθύνσεις και στις ΔΑΟΚ των νησιών του Αιγαίου, γεγονός που επιφέρει δυσλειτουργίες στους τομείς ευθύνης.

·                 Αύξηση των εκτός έδρας των Γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων. Οι λίγοι εναπομείναντες Γεωτεχνικοί υπάλληλοι καλούνται να επιτελέσουν ένα ποικίλο σύνολο εργασιών που απαιτεί την παρουσία τους στην ύπαιθρο, σε ελέγχους και σε  επιτροπές και όχι στο γραφείο. Ο περιορισμός όμως των 60 ημερών εκτός έδρας παρεμποδίζει το έργο τους, το έργο των υπηρεσιών και μειώνει τους διενεργούμενους ελέγχους και τα έσοδα από αυτούς. Επιπλέον απαιτείται αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης τους  για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους  σε ποσό τουλάχιστον διπλάσιο του 0,15 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο.


·                Δημιουργία και διαχείριση Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για συλλογή του πόρου 6‰ υπέρ Γεωτεχνικών, στα πρότυπα αντίστοιχου πόρου που διαχειρίζεται το ΤΕΕ για τα μέλη του. Για να θεσμοθετηθεί αυτός ο πόρος απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπ. Οικονομικών. Για το θέμα αυτό έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση

·               Έγκριση χορήγησης από την επιτροπή αναμόρφωσης  του ανθυγιεινού επιδόματος, το ανθυγιεινό επίδομα  στους υπαλλήλους γεωτεχνικούς- κτηνιάτρους του Δημοσίου, στη καθημερινή ενασχόληση των οποίων  περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση επιζωοτιών ή νοσημάτων επικινδύνων για την Δημόσια Υγεία, η περίθαλψη ασθενών ζώων, οι εμβολιασμοί ζώων με ζωντανά εμβολιακά στελέχη μικροβίων και ιών, οι αιμοληψίες και η λήψη παθολογικών υλικών για εργαστηριακό έλεγχο από ασθενή ζώα, οι επίσημοι έλεγχοι στους χώρους σφαγής οπληφόρων και πτηνών, οι επίσημοι έλεγχοι σε ψυκτικές αποθήκες, εργαστήρια παραγωγής-επεξεργασίας τροφίμων και ιχθυόσκαλες, η διαχείριση υλικών ειδικού κινδύνου, κ.α.

                                 Ο πρόεδρος της ΔΕ
                                      Του ΓΕΩΤΕΕ ΑΙΓΑΙΟΥ
                                     Παναγιώτης  Κατσαβέλλης