Στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας οι 77 δικαιούχοι της Βιολογικής Γεωργίας


Οι δικαιούχοι είναι 77 με συνολικό ποσό πληρωμής 110.733,38 €

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που είναι ενταγμένοι  στη  δράση  1.1 «Βιολογική Γεωργία-5ετία», ότι αναρτήθηκαν χθες Δευτέρα 4-3-2019 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) για έτος εφαρμογής 2016 οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις της 3ης πληρωμής.

Οι δικαιούχοι είναι 77 με συνολικό ποσό πληρωμής 110.733,38 € και έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.
           
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.

                                                                                               Ε.Π.          
                                                                                  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                 
                                                               ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ