Στην Κύπρο το 5ο Γυμνάσιο- Επιμόρφωση σε πρακτικές κατά του σχολικού εκφοβισμού


Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης  σε επιμόρφωση σε πρακτικές κατά του σχολικού εκφοβισμού στην Κύπρο.

FACING BEHAVIOURAL PROBLEMS –Indiscipline, racism and bullying in the classroom (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - Η ανυπακοή, ο ρατσισμός και ο εκφοβισμός στην τάξη).

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Mobility Agreement for School Staff and Quality Commitment for School Education, που δίνει έμφαση στην ποιότητα της Εκπαίδευσης στην Διδασκαλία και την κινητικότητα των εκπαιδευτικών, με απώτερο σκοπό την προσφορά τους στην μαθητική κοινότητα καθηγητές/τριες από το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης παρακολούθησαν εκπαίδευση από διακεκριμένους επιστήμονες του.


Συγκεκριμένα υλοποιώντας την δράση για ένα ανοιχτό Σχολείο στην κοινωνία μας υλοποίησε και παρακολούθησε το πρόγραμμα με τίτλο  FACING BEHAVIOURAL PROBLEMS –Indiscipline, racism and bullying in the classroom (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - Η ανυπακοή , ο ρατσισμός και ο εκφοβισμός στην τάξη).

Αναπτύχτηκαν έννοιες όπως της  προβληματικής συμπεριφοράς, συζητήθηκαν και δόθηκαν  κατευθυντήριες γραμμές για να το πώς θα  χειριστεί ο Δάσκαλος πριν αυξηθεί ή επαναληφθεί η κακή συμπεριφορά, αναπτύχθηκε η δυναμική της τάξης, ο ρόλος της αποτελεσματικής διαχείρισης συμπεριφοράς, δόθηκαν  ιδέες διδασκαλίας, πρακτικές, ρουτίνες και πολιτικές που μπορούν να ελέγξουν καθημερινά περιστατικά  εστιάζοντας την προσοχή των μαθητών σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες όπως έργα, εξερευνήσεις και περιηγήσεις.


Διερευνήθηκαν θέματα όπως ρατσισμός στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ιστορία του ρατσισμού, είδη, χαρακτηριστικά, ρόλοι, αποτελέσματα, στατιστικές και έρευνες). Ο σχολικός Εκφοβισμός στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (είδη, χαρακτηριστικά, ρόλοι, αποτελέσματα, παραδείγματα, καλές πρακτικές, τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών εκφοβισμού, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να μειώσουν τα περιστατικά εκφοβισμού). Επίσης συζητήθηκαν προγράμματα κατά του ρατσισμού και καταπολέμησης του εκφοβισμού που εφαρμόζονται στην Κύπρο από το Υπουργείο Παιδείας και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η επιμόρφωση διήρκησε από τις 16 έως τις 21/3/2019 και αποτελεί την συνέχεια της προσπάθειας που γίνεται στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης για συνεχή αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών στους μαθητές μας.


Ο σκοπός του Σχολείου μας είναι η συνεχής αναβάθμιση της παρεχομένης εκπαίδευσης αλλά και της καλύτερης προσαρμογής των μαθητών/τριων μας στην κοινωνική πραγματικότητα κάνοντας το Σχολείο δεύτερο σπίτι τους.