24 θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο ΜυτιλήνηςEίχε δημοσιευτεί και αναβλήθηκε, αλλά τώρα απεστάλη και πάλι προς δημοσίευση η προκήρυξη 2Κ/2019 (που αρχικά είχε εκδοθεί ως 11Κ/2019) του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά 1.116 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει:

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων - βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο).

Αναλυτικά οι θέσεις στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στα Κέντρα Υγείας:

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 4 θέσεις
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  2 θέσεις
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 θέσεις
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  2 θέσεις
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 θέσεις
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3 θέσεις
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 2 θέσεις
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 θέση
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5 θέσεις

Το αμέσως επόμενο διάστημα το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τις προθεσμίες για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν αναλυτικά οι πληροφορίες για την κατανομή των θέσεων

Πηγή www.lesvosnews.net