Τα επτά SOS του φετινού Ε3 - Τι να προσέξετε


Αναλυτική εγκύκλιο για τη σωστή συμπλήρωση του φετινού Ε3 εξέδωσε η ΑΑΔΕ , το οποίο πρέπει να συνυποβάλλουν οι επιχειρήσεις μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Τα επτά σημεία που πρέπει να δοθεί προσοχή είναι:

Στο νέο κωδικό 011 της πρώτης σελίδας, που πρέπει να συμπληρώσουν οι αγρότες – μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του νόμου 4384/2016, ώστε να απαλλαγούν Από το τέλος επιτηδεύματος για τη χρής του 2018.

Στον πίνακα 1 στην πρώτη σελίδα, προστέθηκε ο κωδικός 023. Αυτός ενημερώνεται αυτόματα από τη στιγμή που ο φορολογούμενος :

1)δηλώσει όλους τους κωδικούς αριθμούς των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
Κάθε ΚΑΔ θα πρέπει να δηλώνεται σε ξεχωριστή σειρά του υποπίνακα, με πρώτον αυτόν που αφορά την κύρια δραστηριότητα.

2)Να περιγράφει κάθε δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ΚΑΔ

3) Να προχωρήσει σε επιμερισμό των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και από παροχή υπηρεσιών ανά δηλωθέντα κωδικό αριθμό δραστηριότητας.

Στον πίνακα Β στην πρώτη σελίδα προστέθηκε ο κωδικός 051. Εκεί δηλώνονται οι αναλυτικά οι ελεγχόμενες Αλλοδαπές επιχειρήσεις(ΕΑΕ) οτ άρθρου 66 του νόμου 4171/2013.

Στον πίνακα Ζ2 της τέταρτης σελίδας πρέπει όλοι να καταχωρίσουν αναλυτικά τα δεδομένα για όλες τις μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες του 2018. Η μεταφορά θα γίνει από τα βιβλία των υπόχρεων.

Στον υποπίνακα Ζ3 της τέταρτης σελίδας προστέθηκαν κωδικοί για τις πωλήσεις παγίων, πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων και αγορές παγίων (ενσωμάτων και μη ενσωμάτων).
Στον νέο πίνακα Ι΄της τέταρτης σελίδας, πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός και τα ποσά των συναλλαγών άνω των 10.000 ευρώ με πελάτες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Μεσίτες ακινήτων

Έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας όπως: Επιχειρήσεις εξόρυξης,παραγωγής και επεξεργασίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, μετάλλων και παραγώγων. Και επιχειρήσεις εμπορίας ρολογιών και κοσμημάτων, καθώς επίσης και επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων (αντίκες, μετάλλια, γραμματόσημα, νομίσματα και άλλα συλλεκτικά είδη).

-Το νέο πίνακα Θ΄της τέταρτης σελίδας, θα συμπληρώσουν τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών και υπάρχει η υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά χώρα για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών για θέματα φορολογίας.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος