Σημαντικό βήμα για το έργο κατασκευής του νέου οδικού άξονα Αμπελικό – Σταυρός-Στο ΦΕΚ η δέσμευση ζώνης (PICS)


Όπως μας ενημέρωσε ο αντιπεριφερειάρχης κος Θ. Βαλσαμιδης

Θ. Βαλσαμιδης  «Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής του νέου οδικού άξονα Αμπελικό - Σταυρός έγινε με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 31/Τεύχος Δ΄/15.02.2019 της απόφασης για την δέσμευση ζώνης, με την οποία ξεκινά ουσιαστικά και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων.

Για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου για την ανάπτυξη του νότιου τμήματος του νησιού, ολοκληρώσαμε την μελέτη του έργου, εξασφαλίσαμε την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με συνολικό Π/Υ 12.000.000 €, εγκρίναμε τα κτηματολόγια με την αριθ. 605/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 12 Ιουνίου 2018, εξασφαλίσαμε τις πρώτες πιστώσεις για την έναρξη της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων στις 18 Δεκεμβρίου 2018 με βάση την αριθ. 137415/18.12.2018 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης όπου κατανεμήθηκε για το έργο το ποσό των 2.001.000 € το οποίο και βρίσκεται σε λογαριασμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Τράπεζα Ελλάδος.

Και προχωράμε βήμα βήμα τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία με στόχο το έργο να δημοπρατηθεί εντός του 2019 ..
»