Αλλαγές στα κριτήρια επιλογής φοίτησης για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λέσβου


Από τoν Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου γίνεται γνωστό ότι:

Εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με εισήγηση της κας Αναστασίας Αντωνέλλη, η ομόφωνη απόφαση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, που τροποποιεί τόσο τα κριτήρια επιλογής φοίτησης για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δήμου προς όφελος περισσότερων ευάλωτων ομάδων,  όσο και τις εισφορές γονέων προς όφελος περισσότερων γονέων. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει: 

Άρθρο 3.

Παράγραφος 10. Ως  κριτήρια επιλογής για την εγγραφή των παιδιών ορίζονται τα παρακάτω:
Πρώτη κατηγορία: παιδιά που στην οικογένεια υπάρχει μέλος με αναπηρία 67% και πάνω(χωρίς εισοδηματικά κριτήρια).- ίσχυε και πριν-.

Δεύτερη κατηγορία: παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, εφόσον αυτά είναι ανήλικα και το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 38.000 €. Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείτε.- (το προηγούμενο εισοδηματικό κριτήριο ήταν 28.000 ευρώ).

Τρίτη κατηγορία: παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών (ορφανά, διαζευγμένων γονέων, άγαμων μητέρων ) εφόσον το εισόδημα τους είναι μέχρι 28.000 €. Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείται. (ίσχυε και πριν)
Τέταρτη κατηγορία: παιδιά που οι γονείς τους είναι σε διάσταση  εφόσον το οικογενειακό εισόδημα τους είναι μέχρι 38.000 €. Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείται. (το προηγούμενο εισοδηματικό κριτήριο ήταν 28.000 ευρώ).

Πέμπτη κατηγορία: παιδιά που οι μητέρες είναι αποδεδειγμένα εργαζόμενες.
Έκτη κατηγορία: παιδιά που οι μητέρες τους είναι άνεργες με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ.
Έβδομη κατηγορία: λοιπές περιπτώσεις.

Σε κάθε κατηγορία αν υπάρχουν πολλές αιτήσεις αυτές θα κατατάσσονται σε σειρά σύμφωνα με το εισόδημα της οικογένειας.

Άρθρο 5.

Συγκεκριμένα ορίζεται η μηνιαία οικονομική εισφορά  των γονέων ως εξής:

        Για εισοδήματα από 0 και μέχρι 5.000,00€  μηδενική εισφορά.(ίσχυε και πριν)
        Για εισοδήματα από 5.001,00€ και έως 15.000,00€ ποσό εισφοράς 45,00€. (το προηγούμενο όριο εισοδήματος ήταν 10.000)
        Για εισοδήματα από 15.001,00€ και έως 30.543,00€ ποσό εισφοράς 60,00€.(το προηγούμενο όριο εισοδήματος ήταν 20.543)
        Για εισοδήματα από 30.543,00€ και έως 45.000,00€ ποσό εισφοράς 75,00€.€.(το προηγούμενο όριο εισοδήματος ήταν 40.000)
        Για εισοδήματα πάνω από 40.001 ευρώ η προηγούμενη απόφαση προέβλεπε ποσό εισφοράς 100 ευρώ.
        Με την νέα τροποποίηση προβλέπεται:
        Για εισοδήματα από 45.001,00€ και έως 70.000,00€ ποσό  ποσό εισφοράς 100,00€.
        Για εισοδήματα από 70.000,00€ και άνω ποσό  ποσό εισφοράς 130,00€.

        Αν φιλοξενείται δεύτερο και τρίτο παιδί  της ίδιας οικογένειας καταβάλλεται το μισό ποσό του πρώτου.
        Πολύτεκνοι ,τρίτεκνοι και οικογένειες που έχουν ένα μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων μέχρι και ποσό εισοδήματος 32.000,00€.
        Για εισοδήματα άνω του ποσού των 32.000,00€ καταβάλλεται το ποσό των 45,00€ και για το δεύτερο παιδί το μισό του πρώτου.
Η Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, Αναστασία Αντωνέλλη, πέρα από την εισήγηση της στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε:

 «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που καταφέραμε η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού μας να μας επιτρέπει αυτήν την τροποποίηση προς όφελος των οικογενειών των παιδιών που ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ στους Παιδικούς μας κατά την νέα σχολική χρονιά. (τα νέα κριτήρια και εισφορές κατά Νόμον ισχύουν με τις νέες εγγραφές). Για εμάς, η οικονομική εξυγίανση του Οργανισμού ήταν στόχος από την σύσταση του τον Απρίλιο του 2011, όχι μόνον για να ξεχρεώσουμε το χρέος του 1.400.000 περίπου ευρώ που παραλάβαμε αλλά και για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ανοικτούς τους Παιδικούς μας. Τα καταφέραμε έχοντας δημιουργήσει ένα απόθεμα πλέον οικονομικό που ξεπερνά τα 4.000.000 ευρώ. Έτσι σήμερα μπορούμε σταδιακά να επιστρέφουμε στους πολίτες του τόπου μας όσα σχεδιάσαμε το 2014: Να κρατήσουμε ανοικτούς όλους τους Παιδικούς μας. Να δημιουργήσουμε την δυνατότητα  νέων θέσεων εργασίας και για τους Παιδικούς μας με την διεύρυνση του ΟΕΥ, του οποίου αναμένουμε την έγκριση (δώσαμε βεβαίωση υπάρχουσας πίστωσης 1.600.000 ευρώ). Να έχουμε καλλίτερες κτηριακές υποδομές και εξοπλισμό- υλοποιούμε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που ξεπερνάν το 1.200.000. Επιπλέον, διαθέτουμε  βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης  1.000.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η προσαρμογή των κτηριακών  υποδομών των Παιδικών μας στα κατά Νόμον νέα προβλεπόμενα. Σήμερα προχωράμε με την παρούσα απόφαση τροποποίησης κριτηρίων εγγραφής και τροφείων, σε μια πιο άμεση διευκόλυνση των οικογενειών που τα παιδιά τους θα φοιτήσουν στους Παιδικούς μας. Δεν τελειώσαμε όμως. Έπεται και συνέχεια, μιας και για μας η οικονομική ευρωστία ενός Οργανισμού συνεπάγεται με κάθε τρόπο έργο, προς όφελος της κοινωνίας.»