Αποστρατεύτηκε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης Ν.Μπαμπάκος


Νέος Διοικητής θα πρέπει να οριστεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, καθώς μετά τις κρίσεις οι μέχρι πρότινος Διοικητής  αποστρατεύτηκε.

Συνεδρίασε το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2019 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε ποιοι παίρνουν προαγωγή και ποιοι αποστρατεύονται.

Αποστρατεύτηκε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης ο Πύραρχος Νικόλαος Μπαμπάκος.  Είχε τοποθετηθεί στη θέση αυτή τον Μάρτη του 2015

Επίσης στη συνεδρίασή  του το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος  έκρινε διατηρητέο  τον Αρχιπυράρχο Κουτσουκο Διονύσιο , διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου.


Ο Νικόλαος Μπαμπάκος ίσως ο μακροβιότερος διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο νησί , με ανάρτησή του στην προσωπική του ιστοσελίδα αναφέρει ότι «Ένας κύκλος 32 χρόνων κλείνει σήμερα. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου μόνιμους πενταετείς εποχικούς εθελοντές και πολιτικό προσωπικό για την στήριξη τους. Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά και υγιής. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την απεριόριστη συμπαράσταση που μου έδειχναν όλες αυτές τις ώρες που έλειπαν από το σπίτι. Επίσης όλους τους φορείς που έτυχε να συνεργαστώ μαζί τους για να έχουμε πέρσυ αυτά τα αποτελέσματα. Ένας νέος κύκλος αρχίζει . Πιστεύω να τον απολαύσω κι αυτόν όπως τον προηγούμενο. Ζήτω το πυροσβεστικό σώμα.»