Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εξετάσεις πιστοποίησης για μαθητές των ΕΠΑΛ Μυτιλήνης


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της Β΄ φάσης του Μεταλυκειακού Τμήματος – Τάξη Μαθητείας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της Β΄ φάσης του Μεταλυκειακού Τμήματος – Τάξη Μαθητείας που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.

Στα εξεταστικά κέντρα αρμοδιότητας ΠΔΕ Β. Αιγαίου πήραν μέρος 54 απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. σε εννέα ειδικότητες, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με τις εξετάσεις της προηγούμενης φάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση στις εξετάσεις, οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Επίσης για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων-αποφοίτων προσφέρεται το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, διάρκειας 35 ωρών, το οποίο υλοποιείται με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Λύκεια ή τα Εργαστηριακά Κέντρα.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας αριθμού εξεταζομένων ανά ειδικότητα και εξεταστικό κέντρο.

Λέσβου 1 Ε.Κ. Μυτιλήνης ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 11
Λέσβου 1 Ε.Κ. Μυτιλήνης ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 8
Λέσβου 1 Ε.Κ. Μυτιλήνης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
Λέσβου 1 Ε.Κ. Μυτιλήνης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 3
Λέσβου 1 Ε.Κ. Μυτιλήνης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3
Λέσβου 1 Ε.Κ. Μυτιλήνης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 6
Λέσβου ΕΠΑΛ. Μούδρου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Λέσβου ΕΠΑΛ. Μούδρου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 3
Λέσβου ΕΠΑΛ. Μούδρου
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
Λέσβου ΕΠΑΛ. Μούδρου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5
Λέσβου ΕΠΑΛ. Μούδρου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 1
Λέσβου ΕΠΑΛ. Μούδρου ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5
Χίου 1 ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2
Χίου 1 ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
Χίου 1 ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 3
Χίου 1 ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2
Σάμου Ε.Κ. Σάμου ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3
Σάμου Ε.Κ. Σάμου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2
Σάμου Ε.Κ. Σάμου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
Σάμου Ε.Κ. Σάμου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
Σάμου ΕΠΑΛ ΕΥΔΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5