Γ. Παλλης «Πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες...για την Νότια Παράκαμψη της Μυτιλήνης»


Άρθρο παρέμβαση του βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ Γ. Παλλη σχετικά με τη Νότια παράκαμψη της Μυτιλήνης στην εφημερίδα ΑΥΓΗ

Του Γιώργου Πάλλη*

Η Νότια Παράκαμψη της Μυτιλήνης είναι ένα κυκλοφοριακό έργο πνοής για την πόλη, αλλά και για ολόκληρο το νησί της Λέσβου: ένας περιφερειακός δακτύλιος που θα αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση, συνδέοντας όλες τις συνοικίες της τόσο μεταξύ τους όσο και με τους τέσσερις βασικούς δρόμους που συνδέουν τη Μυτιλήνη με το υπόλοιπο νησί. Κι όμως, αυτό το έργο πολλοί το αμφισβήτησαν, το υπέσκαψαν και προσπάθησαν να το αποτρέψουν. Και ίσως γι’ αυτόν, αλλά και για άλλους λόγους, ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Από την πρώτη ημέρα της βουλευτικής θητείας μου συνειδητοποίησα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει αυτό που οι προηγούμενοι δεν μπόρεσαν ή / και δεν τόλμησαν να κάνουν, κι έτσι έθεσα ως πρωταρχικό στόχο μου τη διαφύλαξη και την υλοποίηση του έργου της Νότιας Παράκαμψης.

Τον Απρίλιο του 2017, ύστερα από αλλεπάλληλες επαφές με τα αρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Επικρατείας της κυβέρνησης, πήρα τη διαβεβαίωση ότι θα ξεμπλόκαραν άμεσα οι αμοιβές και θα ολοκληρώνονταν η τοπογραφική μελέτη των απαλλοτριώσεων (δηλαδή του Κτηματολογίου) της Νότιας Παράκαμψης, γεγονός που θα διασφάλιζε ότι η μέχρι τότε δουλειά και οι ήδη σπαταλημένοι κρατικοί πόροι θα έπιαναν τόπο και ένα σημαντικό έργο για το νησί μας δεν θα χανόταν μέσα στη γραφειοκρατία και στα μικροσυμφέροντα. Θυμίζω πως, με σχετική απόφαση του τότε (2014) υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών στη ζώνη διέλευσης του έργου ίσχυε μέχρι την 7η Απριλίου 2018, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Στην ουσία, η συγκεκριμένη ημερομηνία διαμόρφωνε το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου, δηλαδή η αποπληρωμή και η ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου των μελετών, καθώς και η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων.

Παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος, αυτά προχώρησαν· αλλά δεν μείναμε εκεί. Σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, το έργο εντάχθηκε στα έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, εξασφαλίστηκαν πόροι και διασφαλίστηκε θεσμικά η υλοποίησή του. Με την Πράξη 3 του υπουργικού συμβουλίου της 15.2.2019, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η Νότια Παράκαμψη μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης ύστερα 20 χρόνια εξαγγελιών, υπονομεύσεων και γραφειοκρατίας. Με τη συγκεκριμένη πράξη, το έργο υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και παροχής εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων. Με άλλα λόγια, από πλευράς κυβέρνησης ολοκληρώθηκε η θεσμική κατοχύρωση του έργου και προτεραιοποιείται η υλοποίησή του ως «έργου γενικότερης σημασίας».

Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας μου έχω ακούσει να γίνεται πολλές φορές κριτική στην κυβέρνηση για όποιο έργο δεν προχωράει στον τόπο μας. Και αυτό, παρότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει κατευθύνει πρωτοφανούς ύψους χρηματοδοτήσεις προς την Περιφέρεια Β. Αιγαίου στηρίζοντας τα νησιά μας όσο ποτέ άλλοτε. Θέλοντας, λοιπόν, να προλάβω μια αντίστοιχη κριτική και για το συγκεκριμένο έργο, θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Μέχρι τώρα έχουν δοθεί οι εγκρίσεις για όλες τις απαραίτητες μελέτες που έχουν συνταχθεί και εγκαίρως παραδοθεί. Έτσι έχει οριστικά αποφασιστεί η αναγκαιότητα χάραξης του συγκεκριμένου οδικού άξονα, το εύρος κατάληψης της οδού, τα απαραίτητα τεχνικά και όλα τα παράλληλα έργα. Υπολείπεται μόνο το Κτηματολόγιο, η μελέτη του οποίου παραδόθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το καλοκαίρι του 2018 και η έγκρισή του τώρα, μετά την τελευταία απόφαση (ΠΥΣ 3/2019) επιστρέφει στα χέρια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΕ). Έτσι, με συντονιστή την Τεχνική Υπηρεσία της ΠΒΕ και τη σύμπραξη των οικονομικών και νομικών της υπηρεσιών, έπεται 1) Να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των περιοίκων της χάραξης, 2) να υποβληθούν οι πιθανές ενστάσεις, 3) να οριστικοποιηθούν οι κτηματολογικοί πίνακες και ακολούθως 4) να καθοριστούν οι τιμές μονάδας, να οριστικοποιηθεί το ύψος αποζημίωσης κάθε δικαιούχου και το οριστικό κόστος του Κτηματολογίου. Εφόσον αυτά ολοκληρωθούν, το έργο της Νότιας Παράκαμψης Μυτιλήνης θα καταστεί ώριμο για δημοπράτηση και θα ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας που έχει χαρακτηρισθεί με την ΠΥΣ 3/2019.

Κοινώς, η μπάλα είναι στα πόδια της Περιφέρειας, η οποία οφείλει να πράξει τα δέοντα ούτως ώστε οι συμπολίτες μας να δουν το συντομότερο δυνατό αυτό που επί 20 χρόνια προσμένουν και δικαιούνται. Ένα έργο που αναβαθμίζει την πόλη της Μυτιλήνης. Ένα έργο που ευνοεί άμεσα τις τουριστικές περιοχές όλου του νησιού. Ένα έργο που μειώνει τον χρόνο πρόσβασης στο νοσοκομείο μας. Ένα έργο ορόσημο για το νησί μας, που αναβαθμίζει τη ζωή όλων των επισκεπτών του νησιού μας και των συμπολιτών μας.

Πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες! Η Περιφέρεια οφείλει να δράσει ώστε οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, αλλά και οι διαθέσιμοι πόροι, να φτάσουν στους συμπολίτες μας και να τους ωφελήσουν.

* Ο Γιώργος Πάλλης είναι βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ

Πηγη www.avgi.gr