Γενική Συνέλευση στον Ορειβατικό - Πεζοπορικό Σύλλογο Λέσβου "Ορειάς"


Ορειβατικός - Πεζοπορικός Σύλλογος Λέσβου για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάδοση του πολιτισμού "Ορειάς"

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του "Ορειάς" καλεί τα μέλη του συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου (Παύλου Κουντουριώτη 71 ,1ος όροφος), με τα πιο κάτω θέματα:
1.       Διοικητικός απολογισμός
2.      Οικονομικός απολογισμός και  προϋπολογισμός
3.       Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.       Εκκαθάριση μητρώου του συλλόγου
5.       Έγκριση εσωτερικού κανονισμού του συλλόγου
6.       Προγραμματισμός δράσεων του συλλόγου και συζήτηση

Επισημαίνουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακά ενημερωμένα, δηλαδή έχουν καταβάλει τη συνδρομή του προηγούμενου έτους


Σας παρακαλούμε για την  συμμετοχή σας 

Η Πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραμματέας
Έλσα Εγγλεζοπούλου                           Χρίστος Κώνστας