Αδύνατη έχει καταστεί η εκπαιδευτική διαδικασία στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης- Η καταγγελία των γονέων


Επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 5°" Γυµνασίου Μυτιλήνης

Επιστολή απέστειλαν οι Γονείς του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο που έχει καταστεί αδύνατη, όπως τονιζουν. Η επιστολή αυτή υπογράφηκε από 412 γονείς και κηδεμόνες των 260 μαθητών, του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ,

27/02/2019

Το Σάββατο 9/2/2019 σύµφωνα µε δηµοσίευµα του τοπικού τύπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Μουσικού Σχολείου Λέσβου συγκάλεσε σύσκεψη για το σοβαρό κτιριακό πρόβληµα.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων των εµπλεκόµενων φορέων, των καθηγητών του Μουσικού Σχολείου, της ∆ευτεροβάθµιας και της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, του ∆ήµου, της Περιφέρειας , των Βουλευτών, κλπ. Στην σύσκεψη «αποφασίστηκε» µεταξύ άλλων ότι θα χτιστούν νέα σύγχρονα λυόµενα στον υπάρχοντα αύλειο χώρο και θα γίνει µια ανακατανοµή χώρων µε το 5ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης.

Το γεγονός είναι ότι στην ανοιχτή αυτή σύσκεψη δεν κληθήκαµε ούτε εµείς, οι γονείς των παιδιών του 5ου Γυµνασίου, ούτε η ∆/νση του 5ου Γυµνασίου, παρά το γεγονός ότι στο Σχολείο µας φοιτούν 260 µαθητές από την περιοχή της Χρυσοµαλλούσας και οι οποίοι εδώ και 4 χρόνια προσπαθούν να κάνουν µάθηµα µε τη συνοδεία µουσικών οργάνων από τις 10:30 το πρωί.

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου όπως και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων έχει αλλεπάλληλα απευθυνθεί στους Προϊσταµένους (Περιφερειακό ∆ιευθυντή και ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης) αλλά λύση στο πρόβληµα δεν δόθηκε ποτέ. Και τώρα χωρίς να προσκληθούµε, αποφασίστηκε, σύµφωνα πάντα µε το δηµοσίευµα, ανακατανοµή των χώρων λες και θα σιγήσουν τα όργανα όταν γίνει η οποιαδήποτε ανακατανοµή.

Η συνεχής και καθηµερινή όχληση από τα µουσικά όργανα κατά τα µουσικά µαθήµατα που γίνονται στους χώρους του κτηρίου, από την 3η διδακτική ώρα, η οποία φυσικά ∆ΕΝ επιτρέπει την οµαλή λειτουργία του Σχολείου µας αναγκάζει για άλλη µια φορά να επιστήσουµε την προσοχή σας στην ανάγκη να διασφαλιστεί η άρτια εκπαίδευση των παιδιών µας η οποία, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, θα πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα. Φορολογούµενοι πολίτες είναι και οι περίπου 520 γονείς των µαθητών του 5ου Γυµνασίου Μυτιλήνης, και τα 260 παιδιά µας έχουν και αυτά δικαίωµα στην εκπαίδευση. Αν αυτό δεν είναι αποδεκτό θα πρέπει να µας το εξηγήσετε.

Τα όργανα που χρησιµοποιούνται για την διδασκαλία των µουσικών µαθηµάτων (πιάνο, ντράµς, σαξόφωνο, κ.λ.π.) όταν αυτά γίνονται µέσα στο κυρίως κτίριο, εµποδίζουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα µαθήµατα, διότι απλά όλο το κτίριο µετατρέπεται σε αίθουσα συναυλιών λόγω και της ηχούς, κάνοντας αδύνατη την παραπέρα εκπαιδευτική διαδικασία, µε συνέπεια την διακοπή των µαθηµάτων όπως έχει αποφασιστεί και από τον Σύλλογο των καθηγητών του Σχολείου και σας έχει κοινοποιηθεί ως έγγραφο.

 Η βίαιη «αναστολή των µαθηµάτων» για µία-δύο ώρες σε καθηµερινή βάση, δεν µας αφήνει ως γονείς αδιάφορους. Θα θέλαµε να επισηµάνουµε επίσης ότι το ζήτηµα της όχλησης έχει προκύψει τα τέσσερα τελευταία χρόνια επειδή, κατά παρέκκλιση του νόµου έγινε αύξηση των τµηµάτων του Μουσικού Σχολείου (ΦΕΚ 658/1998 - Με τις τροποποιήσεις των ΦΕΚ 1012/2011 και ΦΕΚ 2478/2011) χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές.

Το δεύτερο τµήµα του Μουσικού Σχολείου προέκυψε µε τρόπο που δεν καλύπτει τις νόµιµες προϋποθέσεις, διότι για να δηµιουργηθεί δεύτερο τµήµα θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή τόσο σε κτήριο όσο και σε χώρους όπως ορίζονται για τα Μουσικά σχολεία. Στην περίπτωση του Μουσικού Σχολείου Λέσβου δεν καλύπτεται καµία από τις προϋποθέσεις.

Τις ελλείψεις αυτές καλείται να τις µπαλώσει το 5ο Γυµνάσιο σε βάρος των µαθητών του. Κατάληψη της βιβλιοθήκης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και της αυλής Σε κάθε σχολείο λειτουργεί βιβλιοθήκη. Ειδικότερα το 5ο Γυµνάσιο διέθετε βιβλιοθήκη εξοπλισµένη µε εκατοντάδες βιβλία και ράφια αγορασµένα από κωδικούς του προγράµµατος ΣΕΠΠΕ.

Αυτή καταλείφθηκε από το Μουσικό Σχολείο και χρησιµοποιείται για αποθήκη οργάνων και αίθουσα διδασκαλίας. Έχασε το 5ο Γυµνάσιο τη βιβλιοθήκη, χώρο απαραίτητο για κάθε έναν από τους 260 µαθητές του και διατέθηκε αποκλειστικά στο Μουσικό Σχολείο.

Τα βιβλία παραµένουν εδώ και 4 χρόνια στοιβαγµένα σε ακατάλληλες συνθήκες σε αίθουσες του Σχολείου και φυσικά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους δικαιωµατικούς χρήστες τους µαθητές µας. Ως σύλλογος γονέων του 5ου Γυµνασίου ζητάµε η βιβλιοθήκη του Σχολείου να λειτουργήσει άµεσα προς όφελος των µαθητών και των δύο Σχολείων.

Την ίδια στιγµή και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έχει ουσιαστικά µεταβληθεί σε αίθουσα διδασκαλίας µουσικών οργάνων δυσχεραίνοντας τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ., πρόβες θεατρικών οµάδων) από τους µαθητές του 5ου Γυµνασίου. Ενώ η αυθαίρετη και χωρίς οποιαδήποτε µελέτη τοποθέτηση λυόµενων οικίσκων σε σηµεία της αυλής, πέραν του ότι περιορίζει τον προβλεπόµενο χώρο αύλισης, κλείνοντας ακόµα και εξόδους κινδύνου, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή µαθητών και διδασκόντων και των δύο Σχολείων.

Το µείζον πρόβληµα του Σχολείου µας Η όχληση µε την ηχοµόνωση της αίθουσας των ντράµς περιορίστηκε, όµως τα άλλα όργανα εξακολουθούν να κάνουν την διδασκαλία Α∆ΥΝΑΤΗ, πόσο µάλλον αν τα σύνολα του Μουσικού Σχολείου (πλήρης ορχήστρα) θα ηχούν στο χώρο της βιβλιοθήκης, η οποία ζητείται από το Μουσικό Σχολείο να χωριστεί σε δύο αίθουσες, από τις 9:30 το πρωί! Επιπλέον, σε κάθε «κενό» που έχουν από καθηγητές, όπως µας πληροφορούν τα παιδιά µας, µαθητές του Μουσικού Σχολείου, χωρίς επίβλεψη, επιδίδονται στις µουσικές τους ικανότητες στα ντραµς που υπάρχουν µέσα στη βιβλιοθήκη, κάνοντας αδύνατη τη συνέχιση των µαθηµάτων στο 5ο Γυµνάσιο. Και προφανώς, στερείται λογικής η πρόταση ανακατανοµής των αιθουσών καθώς δεν είναι δυνατόν σε δύο όµορες αίθουσες να διδάσκονται αρχαία Ελληνικά και σαξόφωνο…

Ως Γονείς µαθητών του 5ου Γυµνασίου δεν µπορούµε να δεχτούµε την υποβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξ αιτίας της αναπόφευκτης όχλησης από τα µουσικά όργανα του Μουσικού Σχολείου. Για να λειτουργήσει ένα σχολείο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ησυχία τις ώρες που γίνεται µάθηµα. Οι ώρες λειτουργίας του 5ου Γυµνασίου είναι 08:00-13:45.

Η συστέγαση των δύο Σχολείων ανέκαθεν δηµιουργούσε προβλήµατα στο 5ο Γυµνάσιο αλλά η αύξηση του αριθµού των µαθητών µε τρόπο που δεν καλύπτει τις προδιαγραφές των Μουσικών Σχολείων έκανε την κατάσταση αφόρητη από το σχολικό έτος 2014-15.

Συµπερασµατικά θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι:

Α) Συµπαραστεκόµαστε στην προσπάθεια των Φορέων, των γονέων και των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λέσβου να βρεθεί λύση στο πρόβληµα της στέγασης του και θεωρούµε αδιανόητο σε ένα ολόκληρο νησί του µεγέθους της Λέσβου να µην έχει βρεθεί η ενδεδειγµένη λύση.

Β) ∆ε θα ανεχτούµε την συνέχιση της απαράδεκτης σηµερινής κατάστασης συστέγασης των 2 Σχολείων που στρέφεται κατά του θεµελιώδους δικαιώµατος στην µόρφωση και την εκπαίδευση των παιδιών του 5ου Γυµνασίου.

Γ) Ζητούµε να ελεγχθεί η νοµιµότητα των Αποφάσεων που έχουν ληφθεί και αφορούν στην λειτουργία των 2 σχολείων.

∆) Αν δεν αποκατασταθεί η λειτουργία του 5ου Γυµνασίου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (λειτουργία βιβλιοθήκης, άρση της κατάληψης του αύλειου χώρου, έλεγχος ασφαλείας των πρόσθετων εγκαταστάσεων) δηλώνουµε ότι επιφυλασσόµαστε κάθε νόµιµου δικαιώµατος µας προκειµένου να ελεγχθεί η νοµιµότητα των αποφάσεων της ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ