42,5 ίντσες νερού έδειξε το βροχόμετρο του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος Λέσβου


Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τα βροχόμετρα που διαχειρίζεται το κέντρο καταμέτρησης του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος


Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τα βροχόμετρα που διαχειρίζεται το κέντρο καταμέτρησης του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος, το ύψος της βροχής χθες ήταν 42,5 ίντσες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 ίντσα ισούται με 2,54 εκατοστά=25,4 χιλιοστά.

Μια χρονιά ρεκόρ στην μέτρηση της βροχόπτωσης με εξαίρεση το 2013 όπου καταγράφηκε  βροχόπτωση στις 39,33 ίντσες.


Πηγή 24-ores.com