Νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ 1.500.000€ για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στο Βόρειο Αιγαίο


Νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στο Βόρειο Αιγαίο, δημοσιεύει το υπουργείο Οικονομικών.

Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιοχή εφαρμογής:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
11/2/2019 – 5/4/2019, έως 16:00
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Βόρειο Αιγαίο

Συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών. Αναβάθμιση/ συμπλήρωση των απαραίτητων μέσων για την βελτίωση του συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων, λόγω κλιματικής αλλαγής. Ενδεικτικά έργα που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, είναι:

Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης και ειδοποίησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην διασφάλιση της λειτουργικότητας του σχετικού εξοπλισμού, μέσω ενδεχομένως κατάλληλων συνδέσεων μεταξύ επιχειρησιακών κέντρων των φορέων Πολιτικής Προστασίας.

Προμήθεια εξοπλισμού των δημοσίων φορέων ή/και σωμάτων ασφαλείας επιφορτισμένων με την πολιτική προστασία.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Περίοδος υποβολής
από 11/2/2019 έως 5/4/2019 (έως 16:00)

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός
€ 1.500.000

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση (PDF - 655,82 Kb)
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5
Ευστράτιος Μουφλουζέλλης
22513 52022

Ιστοσελίδα δημοσίευσης