Δημοπρατούνται 10 παραλίες στην Λέσβο – Στον διαγωνισμό και η εκμετάλλευση του λιμένα Σιγριου


Ο Δήμος Λέσβου προκήρυξε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε παραλίες που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια  της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου.

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην έδρα του Δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13 – 17 (2ος όροφος) κατά την ημέρα Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα από 08:00 π.μ., τριάντα λεπτά της ώρας για κάθε ένα τμήμα με τη σειρά των θέσεων που αναφέρονται στον πίνακα 1 της παρούσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών (ορισθείσα με την αριθμ. 23/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Αναλυτικά η διακήρυξη .