Αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατολισθήσεων στο Πλωμάρι


η υφυπουργός Οικονομικών αποφασίζει την παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών


Με την ΠΟΛ.1237/2018 η υφυπουργός Οικονομικών αποφασίζει την παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων (αιφνίδια αποκόλληση και πτώση βράχων) την 24.11.2018 στην Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 24.05.2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που λήγουν ή έληξαν από 24.11.2018 μέχρι και την 24.05.2019. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 24.05.2019 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 24.11.2018 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.