Στον Δήμο Λέσβου οι εγκαταστάσεις και η δημοτική έκταση των Θερμοπηγών Πολιχνιτου


Μετά από τέσσερα χρόνια

Μετά από τέσσερα χρόνια που απαιτήθηκαν ώστε να επιλυθούν πολλές εκκρεμότητες , οι εκκαθαριστές της ΕΘΥΠΛ.Α.Ε (στην ιδιοκτησία της οποίας είχαν εκχωρηθεί από τον τότε Δήμο Πολιχνίτου  οι εγκαταστάσεις των ομώνυμων θερμοπηγών), ολοκλήρωσαν την εκκαθάριση της εταιρείας με την μεταβίβαση της περιουσίας της στον Δήμο Λέσβου, όπως είχε αποφασισθεί με την 363/2018  ομόφωνη   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

Οι εγκαταστάσεις και η δημοτική έκταση των Θερμοπηγών, παραχωρήθηκαν το 1981 από την Δημοτική αρχή Πολιχνίτου στην Ανώνυμη Εταιρεία ΕΘΥΠΛ (με το 40% των μετοχών να ανήκει στον Δήμο), ενέργεια που προκάλεσε πολλές  καταγγελίες και δικαστικές διαμάχες. 

Η ΕΘΥΠΛ.Α.Ε. σταμάτησε  να λειτουργεί  το  2007 και τέθηκε σε εκκαθάριση το  2011. Η εκκαθάριση    ολοκληρώθηκε και τυπικά στις 31—12--2018 ( από τους νέους εκκαθαριστές που διορίστηκαν το 2015 )  με το κλείσιμο της εταιρείας στην Δ.Ο.Υ. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, αφού ευχαρίστησε για την προσπάθεια που κατέβαλαν τους εκκαθαριστές  κ.κ. Γιάννη Τσακίρη, Κοσμά Γαβαλά και Γιάννη Ιατρέλλη, επεσήμανε ότι μετά από συντονισμένες και μεθοδικές ενέργειες του Δήμου και των εκκαθαριστών, επιλύεται ακόμα μια σημαντική εκκρεμότητα που είχε κληρονομήσει ο Δήμος Λέσβου. Με τους τίτλους ιδιοκτησίας στην κατοχή του, ο Δήμος πλέον προχωρά απρόσκοπτα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει για την  αναγνώριση των πηγών ως φυσικού πόρου και στην έκδοση του μόνιμου ειδικού σήματος λειτουργίας, (όπως ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 2704/2018), βασική προϋπόθεση  για την πληρέστερη αξιοποίηση τους με την ένταξη σε Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Θερμαλισμού. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  έχουν  κατατεθεί στον  ΕΟΤ και αναμένεται η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.